Dotace, šablony a granty

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti);

k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

 

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky k dosažení cíle č. 172 zakoupením digitálních technologií a vybavení za účelem dálkového studia.

 

 

Lépe spolu IV

Od 1.10.2022 – 30.9.2025 je naše instituce realizátorem projektu „LÉPE SPOLU IV“ s registračním číslem CZ.02.02.XX/00/22_002/0004026, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, vzdělávání pracovníků a inovativní vzdělávání žáků. Celková výše podpory činí 6.562.167,- Kč.

 

Projekt MIU v doučování sociálně znevýhodněných žáků

Naše škola se v roce 2023 účastní projektu Akreditovaného tréninkového centra metod pro osobní rozvoj, během něhož může více než 150 sociálně znevýhodněných žáků z celé České republiky využít práci s metodou instrumentálního uvědomování pro zlepšení a rozvoj kognitivních funkcí, posílení sociálních kompetencí a školních návyků. Projekt je realizován v rámci investice 3.2.3. Národního plánu obnovy a je financován Evropskou unií.

 

Lépe spolu III

Od 1.2.2021 – 31.1.2023 je naše instituce realizátorem projektu „LÉPE SPOLU III“ s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0019240, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a společné vzdělávání žáků. Celková výše podpory činí 1.615.054,- Kč.

Lépe spolu II

Od 1.2.2019 – 31.1.2021 je naše instituce realizátorem projektu „Lépe spolu 2“ s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_064/0011754, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků. Celková výše podpory činí 3.422.234,- Kč

 

Dlouhodobé granty

Dlouhodobé granty jsou jsou financovány MČ Prahy 6 a Magistrátem hl. m. Prahy.
Jsou zaměřeny především na prevenci návykových látek (nikotin, alkohol).
Díky jednomu z grantů pravidelně organizujeme prožitkové kurzy pro šesté třídy.

Prožitkové kurzy (grant MČ Prahy 6)

Škola organizuje podzimní třídenní kurzy podle metodiky zážitkové pedagogiky. Vyškolení pedagogové se v 6. třídách, jejichž třídní kolektivy jsou většinou nově složeny, snaží navodit dobrou atmosféru, upevnit kolektivy, promluvit o individualismu, učit žáky chápat slovo tolerance, řešit obtížné situace, které mohou ve škole nastat. Vše se odehrává v akci,  
v činnostech adrenalinových, skutečně prožitkových.

Otevřený svět (grant MČ Prahy 6)

Škola pořádá každoročně studijní výjezdy žáků do zahraničí (Anglie, Francie, Španělsko). Největší hodnotu mají výměnné pobyty žáků (Madrid, Paříž), kterým předchází pobyt zahraničních studentů v Praze. Žáci jsou ubytováni v rodinách. Dopoledne probíhá výuka ve škole, odpoledne prohlídka města a okolí. Velkým přínosem je možnost navázání přátelství s francouzskými a španělskými dětmi, která často přetrvají.

Jazyková šestka (grant MČ Prahy 6)

Škola  v maximální míře využívá nabídky ÚMČ Prahy 6 na podporu výuky anglického jazyka v 1. a 2. ročníku ( 2 hodiny anglického jazyka, 1 hodina výtvarné výchovy v anglickém jazyce a nabídka 1 hodiny kroužku anglického jazyka s rodilým mluvčím)  a dalšího cizího jazyka v 6. a 7. ročníku (4 hodiny týdně).

 

 

Přiložené soubory

Kalendář akcí

Sportovní den

13. 6. 2024

Olymp Praha

Sportovní den v rámci dopolední výuky tříd (odpadá odpolední výuka)

Akademie školy

19. 6. 2024

Představení pro rodiče od 16 hod. nebo 18 hod. Vstupenky budou v prodeji na vrátnici školy obou budov od 11. 6. 7.40 – 8 hod. nebo 13.00 – 15.30 hod.

Prohlídka školy

Prohlídku naší školy ve fotografiích si můžete zobrazit zde.

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové