Dotace, šablony a granty

Schválené dotace:

 • Lépe spolu III: 1.615.054,- Kč
 • Lépe spolu II: 3.422.234 Kč
 • Boys and Girls: 4.800 Kč
 • Bezpečné klima 80.000 Kč
 • Unplugged 37.500 Kč
 • Lépe spolu I: 1.413.431,40 Kč
 • Jazyková šestka 1.838.400 Kč
 • Otevřený svět 836.400 Kč
 • Týmové vzdělávání: 37.000 Kč
 • Bezpečně online: 14.100 Kč
 • Prožitkové kurzy 6. tříd: 22.000 Kč

Lépe spolu IV

Od 1.10.2022 – 30.9.2025 je naše instituce realizátorem projektu „LÉPE SPOLU IV“ s registračním číslem CZ.02.02.XX/00/22_002/0004026, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, vzdělávání pracovníků a inovativní vzdělávání žáků. Celková výše podpory činí 6.562.167,- Kč.

 

Lépe spolu III

Od 1.2.2021 – 31.1.2023 je naše instituce realizátorem projektu „LÉPE SPOLU III“ s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0019240, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a společné vzdělávání žáků. Celková výše podpory činí 1.615.054,- Kč.

Lépe spolu II

Od 1.2.2019 – 31.1.2021 je naše instituce realizátorem projektu „Lépe spolu 2“ s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_064/0011754, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků. Celková výše podpory činí 3.422.234,- Kč

Dlouhodobé granty

Dlouhodobé granty jsou jsou financovány MČ Prahy 6 a Magistrátem hl. m. Prahy.
Jsou zaměřeny především na prevenci návykových látek (nikotin, alkohol).
Díky jednomu z grantů pravidelně organizujeme prožitkové kurzy pro šesté třídy.

Prožitkové kurzy (grant MČ Prahy 6)

Škola organizuje podzimní třídenní kurzy podle metodiky zážitkové pedagogiky. Vyškolení pedagogové se v 6. třídách, jejichž třídní kolektivy jsou většinou nově složeny, snaží navodit dobrou atmosféru, upevnit kolektivy, promluvit o individualismu, učit žáky chápat slovo tolerance, řešit obtížné situace, které mohou ve škole nastat. Vše se odehrává v akci,  
v činnostech adrenalinových, skutečně prožitkových.

Otevřený svět (grant MČ Prahy 6)

Škola pořádá každoročně studijní výjezdy žáků do zahraničí (Anglie, Francie, Španělsko). Největší hodnotu mají výměnné pobyty žáků (Madrid, Paříž), kterým předchází pobyt zahraničních studentů v Praze. Žáci jsou ubytováni v rodinách. Dopoledne probíhá výuka ve škole, odpoledne prohlídka města a okolí. Velkým přínosem je možnost navázání přátelství s francouzskými a španělskými dětmi, která často přetrvají.

Jazyková šestka (grant MČ Prahy 6)

Škola  v maximální míře využívá nabídky ÚMČ Prahy 6 na podporu výuky anglického jazyka v 1. a 2. ročníku ( 2 hodiny anglického jazyka, 1 hodina výtvarné výchovy v anglickém jazyce a nabídka 1 hodiny kroužku anglického jazyka s rodilým mluvčím)  a dalšího cizího jazyka v 6. a 7. ročníku (4 hodiny týdně).

 

 

Přiložené soubory

Doučování žáků škol 214 kB PDF dokument

Kalendář akcí

Prohlídka školy

Prohlídku naší školy ve fotografiích si můžete zobrazit zde.

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové