1. C

Třídní učitelka: Mgr. Jana Jauernigová

Čertovská škola

V úterý 5. prosince jsme měli čertovské učení. Malí čertíci v čertovské škole pilně počítali, psali i četli. Po přečtení dopisu od školních skřítků všichni úspěšně složili písařskou zkoušku. Také k nám do třídy zavítal Mikuláš s čertíky a skupinkou andělů. Mikuláš nám pověděl, na co si máme dávat při výuce pozor, a naši snahu od začátku školního roku odměnil sladkostmi. Velkým překvapením pro nás byla psací pera. Ta nám potom paní učitelka rozdala společně s „Certifikátem písaře”. Moc se těšíme na psaní perem. Celý den jsme si moc užili.

Sportík s trenérem fotbalu

Máme tu další měsíc a s ním i další sport. Tentokrát cvičíme s Michalem, který je trenérem fotbalu. Při jeho lekcích jsme neustále v pohybu. Cvičíme postřeh, rychlé reakce, obratnost, koordinaci, spolupráci a spoustu dalších věcí potřebných nejen ke hře fotbalu. Samozřejmě jsme trénovali i různé dovednosti s míčem. Vždy si to moc užijeme a moc se  u toho nasmějeme. Na konci každé lekce si zopakujeme, co jsme procvičovali, co pro nás bylo nového, co se nám dařilo a co bylo nejzábavnější.

Bubnování na drumbeny

Následující den po adventních trzích jsme se s radostí zúčastnili interaktivní hodiny se Zdeňkem Rollerem a jeho drumbeny. Nejprve jsme se s panem Zdeňkem přivítali a pověděli si, co nás čeká. Rozcvičili jsme se v připravené tělocvičně a rozhýbali svoje těla. Postupně jsme za pomoci rytmu procestovali celý svět. Převážně to byla ozvěna rytmu předvedeného lektorem Zdeňkem. Měnili jsme místo bubnování, rytmus, tleskání a pleskání do drumbenu i na vlastní tělo. Celá hodina byla velmi zábavná a velmi rychle nám utekla. Bylo to milé zpestření školní výuky.

Tradiční adventní charitativní trhy

Na tyto trhy jsme se pečlivě připravovali již od září. Nejprve jsme s naší paní učitelkou ve volných chvílích kreslili suchou křídou výkresy s nejrůznějšími obrázky. Každý z nás nakreslil několik obrázků a potom jsme společně vybírali ty nejpovedenější. Tyto obrázky paní učitelka oskenovala, zmenšila, popsala a poskládala do jednotlivých měsíců. Kalendáře potom vytiskla a vyrobila pro každého z nás třídní kalendář na příští rok. Už se moc těšíme, až si jeden pověsíme v naší třídě. Dále jsme bramborovými razítky a textilními barvami tiskli motiv ryby na přírodní kuchyňskou chňapku. Určitě se našim maminkám bude hodit při přípravě vánočního cukroví. Také ve školní družině s paní vychovatelkou Vlastou jsme vyráběli svícínek na čajovou svíčku s motivem not a z vlny jsme vytvořili andílka k zavěšení na stromeček. Nejzábavnější bylo pečení perníčků. Děkujeme naší paní vychovatelce, která nám v této činnosti byla velmi nápomocná. I na hodinách výtvarné výchovy jsme připravili přáníčko a zápich v podobě vánočního stromečku. V úterý 28. 11. jsme dokončili poslední výrobky a v podvečer do slavnostně vyzdobené a provoněné třídy přivítali naše rodiče. K předvánoční atmosféře přispělo i počasí, protože venku mrzlo a sněžilo. Rodiče si rozsvítili námi vyrobené svícínky a potom paní učitelka zhasla. Společně jsme si zazpívali novou píseň Čertík, kterou si připravujeme pro Mikuláše. Následovaly adventní trhy a vzájemné sdílení zážitků s rodiči. Všem rodičům děkujeme za hojnou účast a především za jejich štědrost. Z celého srdce všem přejeme pohodově prožitý nadcházející adventní čas.

Štefánikova hvězdárna

V úterý 21. listopadu jsme si pošmourný den zpestřili návštěvou Štefánikovy hvězdárny. Velkým zážitkem pro všechny z nás byla cesta lanovkou na Petřín. V hvězdárně jsme v malém kinosále zhlédli výukový film „Na výlet do vesmíru”. Kosmický cestovatel nás provedl Sluneční soustavou. Dozvěděli jsme se spoustu informací o planetách, hvězdách, hvězdokupách, mlhovinách i vzdálených galaxiích. Následovala prohlídka interaktivních expozic. Všichni jsme se postupně zvážili a dozvěděli se nejen svoji skutečnou váhu, ale i váhy na jednotlivých planetách. Zábavné bylo pouštění mince do modelu černé díry. Návštěvu jsme zakončili v kupoli pohledem do dalekohledu. Protože bylo zataženo, tak jsme se podívali na mnohokrát zvětšené barevné žárovky rozhledny. 

Sportík s trenérem rugby

V listopadu jsme hravou a zábavnou formou trénovali dovednosti potřebné pro hru rugby. Celý měsíc jsme se těšili na trenéra Fandu, protože ten nezkazil žádnou srandu. Všem nám bylo smutno, když jsme se s ním museli rozloučit. Přesto se všichni se těšíme na nový druh sportu.

Svatomartinské učení

V pátek 10. listopadu jsme měli svatomartinské učení. Nejprve jsme si poslechli legendu o svatém Martinovi. Potom jsme si opakovali naučená písmenka a přiřazovali k sobě tiskací a psací tvary velkých i malých písmen. V matematice jsme procvičovali počítání do 5. Řešili jsme svatomartinské sudoku, kreslili svatého Martina a vystřihovali jeho bělouše s jeho hrozevlátou hřívou. Takové učení nás moc bavilo.

Botanická zahrada v Troji

Devátý listopadový den jsme jeli do Botanické zahrady v Troji, kde jsme měli objednaný program „Cesta kolem světa za 225 metrů”. Nejprve jsme si povídali o rostlinách a jejich významu pro člověka. Jak jsme procházeli, skleníkem Fata Morgana, tak jsme se pomyslně ocitli na různých kontinentech a v různých podnebných pásmech. Pan průvodce nám ukázal skutečnou vanilku, ananas, banánovník, kakaovník, masožravou rostlinu a mnoho dalších rostlin. Dozvěděli jsme se, že aloe je léčivá, ale syrová je jedovatá. Z blízka jsme pozorovali motýla babočku. Nejvíc nás zaujalo pozorování exotických ryb. Moc se nám líbila ryba fugu, která rychle kmitala svými ploutvičkami. Potom jsme si ještě prohlédli překrásně zbarvenou japonskou zahradu a krásné bonsaje. U Vinice svaté Kláry jsme se podívali na Prahu pod námi. Posledním zážitkem byl strom vůní, kde každý otestoval svůj čich. V této libé činnosti jsme pokračovali i u vonných soudků. Dopoledne bylo báječné a plné skvělých zážitků.

Dravci v letu

Ve čtvrtek 2. listopadu jsme na školním hřišti sledovali program „Dravci v letu”. Ornitologové a ochránci všeho živého ze záchranné a chovné stanice Penthea nás seznámili se základními fakty a poučkami ze života dravců a lovu. Vše nám bylo poutavě a zajímavě vyloženo a všechny dravce jsme si mohli prohlédnout z bezprostřední blízkosti. Pár odvážlivců si vyzkoušelo přistání dravce na rukavici. Sledovali jsme například poštolku, káně, sokola, luňáka, supa i orla bělohlavého. Na závěr jsme si opakovali nově získané vědomosti a každý z nás dostal malou odměnu. Ve škole jsme se ještě podívali na krátkou reportáž o sokolnících a někteří nakreslili dravce, které jsme viděli. Tato akce se všem moc líbila a dlouho jsme si povídali o svých zážitcích.

Halloweenské učení a hrátky

Poslední říjnový den byla naše třída plná netopýrů, čarodějů a čarodějnic, kostlivců, kočiček, pavouků i dýní. Všichni měli radost z neobvyklého učení. Procvičovali jsme zábavnou formou čtení slabik a skládání slabik do slov. Také jsme počítali netopýry, pavouky, hady, dýně i kočičky. Sčítali jsme a odčítali. Řešili jsme halloweenské sudoku a v případě potřeby jsme se učili spolupracovat a pomáhat si. Vystřihli jsme si ducha i čarodějnici. Hledali jsme cestu bludištěm. Během dopoledne se občas ozývaly strašidelné zvuky, které všichni hned správně rozpoznali. Bylo mezi nimi krákání vran, vrzání dveří, zvuk meluzíny, kvákání žab, úpění čarodějnice, zvuk bouřky a jiné. Moc se nám líbilo čtení z knihy „Hodina duchů na zámku” a nasvícení tajemných bytostí baterkou, která je svým svitem odhalila. Sladkou tečkou bylo mlsání povedeného štrůdlu a výborných perníčků. Ve třídě jsou spolupracující rodiče a snaží se udělat radost všem dětem a přispět k báječné atmosféře v naší třídě. Moc jim za to děkujeme.

Proč je 28. 10. státní svátek?

Ve středu 25. října jsme společně hledali odpověď na tuto otázku. Nejprve jsme sledovali krátkou kreslenou ukázku z Dějin udatného českého národa. Potom jsme si společně povídali o symbolech naší republiky a všem co o naší republice víme. Zaujal nás krátký filmový dokument o návštěvě pana prezidenta T. G. Masaryka v Základní škole v Lánech. Nakonec jsme si vybarvili velký státní znak a někteří nakreslil i vlajku a pana prezidenta.

Voda v jednom kole

V pátek 20. října jsme navštívili Národní zemědělské muzeum. Paní lektorka si s námi nejprve povídala o vodě, kde se s ní setkáme a proč je pro nás a přírodu důležitá. Ukázala nám skleničku s čistou vodou a připomněli jsme si její vlastnosti. Na otevřené varné konvici nám demonstrovala páru a také nám poslala na prohlédnutí misku se zmrzlou vodou. Potom nám rozdala kartičky a pomocí nich jsme hlasovali, které skupenství vidíme na obrázku. Práce se nám dařila. Paní lektorka nás potom přeměnila v kapičky vody a za pomoci písně a hry paní lektorky na ukulele jsme společně představovali koloběh kapiček v přírodě. Následovala skupinová kresba tohoto koloběhu vody. Měli jsme za úkol nakreslit zvířata a rostliny, která kapička na této cestě může potkat. Na závěr jsme pomocí krabiček s korálkem uvnitř předvedli zvukovou podobu deštíku, deště a silné bouřky. Po rozloučení s paní lektorkou jsme si prohlédli expozici Voda a Zemědělství. Na dvorečku muzea jsme pozorovali skutečné slepičky. Těšíme se, až zase do muzea zavítáme.

 

Koncert PKF „Cestujeme přírodou”

Ve čtvrtek 5. října jsme jeli na první společnou mimoškolní akci. Většina z nás přišla ve slavnostním oblečení. Ve škole jsme si při počítání hudebních nástrojů připomněli názvy jednotlivých hudebních nástrojů. Hravě jsme zvládli i první společné cestování. V koncertním sále jsme se pohodlně usadili a provázející koncertem nás nejprve seznámili s panem dirigentem. Úvodní skladba navozovala ranní vstávání. Vyslechli jsme si skladby od Ludwiga van Beethovena, Josepha Haydna, Felixe Mendelssohna-Bartoldyho a mnohých dalších světoznámých skladatelů. Ocitli jsme se v kouzelném lese, poslouchali rejdění pstruhů, sledovali kousek ze života slepice, tajemná byla návštěva starého hradu a zažili jsme i bouři na moři. Koncert se nám moc líbil a těšíme se na další.

Umíme už vymodelovat nejkrásnější slovo na světě

Při pracovních činnostech na začátku října jsme se pustili do modelování toho nejkrásnějšího slova na světě. Všichni již poznáme písmenko M a písmenko A. Také umíme rozlišit písmenko A a písmenko Á. Při modelování jsme důkladně procvičili prstíky, které co nevidět budou psát do písanek. Někteří stihli k vymodelovanému slovu vymodelovat i obrázek pro milovanou maminku.

Návštěva školní knihovny

V úterý 3. října nás v knihovně přivítala paní knihovnice. Vysvětlila nám, jak jsou ve školní knihovně označené různé druhy knih. Najdeme zde knihy pohádkové, o zvířátkách, příběhy s dětským hrdinou a také nejrůznější encyklopedie. Povídali jsme si i o pravidlech správného zacházení s knihou. Poslechli jsme si krátkou pohádku, prohlédli si knížky a někteří si již vybranou knížku zapůjčili domů. Těšíme se na zajímavé čtení společně v rodinném kruhu.

Září v 1. C

Během prvního měsíce jsme zažili spoustu nových zážitků. Báječné bylo divadelní představení, které nám představila třída 3. C. Dříve tito žáci chodili právě do naší třídy. Připravili nám kouzelný příběh, který samostatně vymysleli, nakreslili si loutky i scénu. Představení se nám moc líbilo a ocenili jsme ho dlouhým potleskem. Postupně se učíme spoustu nových věcí ve třídě, ale i venku v přírodě. Pozorujeme přírodu na rozhraní léta a podzimu. Posloucháme ptačí zpěv, poznáváme stromy a všímáme si i dopravních značek, které vidíme cestou na oběd. Začal nám jednou týdně tělocvik s programem SPORTÍK. Tento měsíc se budeme věnovat základům házené. Samozřejmě začínáme číst první písmenka a čísla.

První týden ve škole

V pondělí jsme se poprvé sešli v naší duhové třídě. Nejprve nás přivítala paní učitelka a potom i pan ředitel s paní zástupkyní. Proběhlo slavnostní pasování prvňáčků a od této chvíle jsme již všichni prvňáčci. Báječný byl první domácí úkol - pořádně oslavit tento jedinečný a slavnostní den. Tento úkol všechny moc bavil. Postupně se učíme režimu ve škole a zároveň i pravidla slušného a bezpečného chování. Také se učíme, jak se připravit na hodinu, jak správně sedět při psaní, jak správně držet tužku a spoustu dalších věcí. Dokonce jsme pracovali už i u interaktivní tabule. Učili jsme se vyhledávat obrázky podle zadání paní učitelky. Většina z nás už umí rozlišit řádek a sloupec. 

 

 školní rok 2023/24


 


Jméno a příjmení

e-mail: jana.jauernigova@zsemydestinnove.cz

 


Kalendář akcí

Prohlídka školy

Prohlídku naší školy ve fotografiích si můžete zobrazit zde.

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové