1. C

Třídní učitelka: Mgr. Jana Jauernigová

 

S hudbou do snu

V pondělí 11. 11. 2019 jsme se společně zúčastnili interaktivního pořadu Pražské filharmonie - "S hudbou do snu". Celým pořadem nás provázeli skřítci Šíma a Lupi. Nejprve  nás přivítali písní Muzikanti od Pavla Jurkoviče s textem Jiřího Žáčka. Skřítek Šíma usnul a během snu jsme se s ním dostali na pirátskou loď, do lesa na čekanou, do cirkusu apod. Orchestr nám přitom hrál ukázky z hudebních děl Ludwiga van Beethovena, Vítězslava Nováka, Maurice Ravela, Edvarda Griega a dalších. Postupně jsme se zábavnou formou seznamovali s jednotlivými nástroji. Ke snazšímu zapamatování názvů hudebních nástrojů nám pomáhaly rýmy - při hře na fagoty jsme znázorňovali sloní choboty, při hře na hoboj jsme točili lasem jako kovboj, při hře na klarinety jsme předstírali, že jíme špagety. Těšíme se na další pořad. 

Liška ve škole

V pátek 25. října za námi až z Krušných hor přijel chovatel s liškou Miou, který nám povídal o životě lišek. Všichni jsme si mohli Miu i pohladit. Dozvěděli jsme se, že patří mezi šelmy psovité, je samotářská, je všežravec, žije v noře. Zajímavostí pro nás všechny bylo, že krtky pouze loví, ale nejí je. Další zajímavostí bylo, že už 20 let se na našem území nevyskytuje vzteklina. Z návštěvy jsme byli nadšení.

Cesta kolem světa

V pondělí 21. října jsme společně procestovali téměř celý svět. V rámci projektové dne jsme si povídali o kontinentech, oceánech a mořích. Prohlíželi jsme si fotografie států z různých koutů světa. Někteří nám vyprávěli i svoje zážitky z cest. Nakonec jsme všichni nakreslili obrázek, co všechno můžeme na světě spatřit. Projekt se nám moc líbil. 

Pracovní činnosti

Při hodině pracovních činností jsme při práci s modelínou dokázali, že už umíme některá písmena a vymodelovali jsme to nejkrásnější slovo na světě. K tomu jsme přidali i jablíčko a i něco dalšího pro radost. Všichni jsme si zasloužili jedničku.

Návštěva školní knihovny

V úterý 2. října nás ve školní knihovně přivítala paní knihovnice. Povídali jsme si o správném zacházení s knihami. Seznámili jsme se  s tříděním knih na pohádky, příběhy se zvířecím či dětským hrdinou a knihy naučné a nejrůznější encyklopedie. Většina z nás si již tento den půjčila knihu domů. Nakonec nám za odměnu paní knihovnice přečetla krátkou pohádku z knihy "Malá čarodějnice". 

Sportík

Radostně jsme uvítali nový projekt a spolupráci s trenéry vybraných sportů. Začali jsme nejprve s nácvikem základů juda a učili se pozdravu i pádům. Čekají nás dále základy těchto sportů - ragby, fotbal, florbal, basketbal, házená a volejbal.

První měsíc

Postupně jsme se všichni seznamovali, poznávali nové prostředí a učili se novým dovednostem a pravidlům souvisejících se školní docházkou. Nacvičili jsme si připravu pomůcek na jednotlivé hodiny, ale i přechod na hlavní budovu a chování v jídelně. Po každém dopoledni se rádi projdeme a nasytíme svá hladová bříška. 

První den ve škole

Dne 2. září nás přivítala nejen paní učitelka, ale i pan ředitel s paní zástupkyní a pan zastupitel z radnice Prahy 6. Všichni jsme byli slavnostně pasování na prvňáčky, dostali jsme pamětní list a spoustu pomůcek do první třídy. Neminul nás i první domácí úkol v podobě oslavy tohoto slavnostního a neopakovatelného dne, který jsme všichni rádi splnili.školní rok 2019/20


 


Mgr. Jana Jauernigová

e-mail: jana.jauernigova@zsemydestinnove.cz


Kalendář akcí

Projektový den

29. 11. 2019

vánoční dílna dle dopoledního rozvrhu tříd s TU. Výroba dárků, přáníček na prodejní vánoční trhy.

Prohlídka školy

Žáci právě připravují videoprohlídku naší školy. Jak to u nás vypadá se zatím můžete podívat zde

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové