1. C

Třídní učitelka: Mgr. Jana Jauernigová

Sportík s trenérem basketbalu

Na přelomu května a června se sportujeme s trenérem basketbalu. Vždy se nejprve rozcvičíme a následují hry na procvičení nejrůznějších dovedností. Trénujeme postřeh, rychlé reakce, obratnost, házení a chytání míče, driblování i hod na koš. Moc si to užíváme.

Beachclub Strahov

V úterý 4. června jsme se vypravili na Strahov do Beachareny. V šatnách jsme se převlékli do sportovního oblečení a odložili botky. Radostně jsme vyrazili na pískové hřiště. Pan trenér nás nejprve seznámil s pravidly chování a hned jsme se s chutí pustili do rozcvičky. Po rozcvičení jsme sportovali ve dvojicích i ve skupinách. Následovala svačinka na posilnění. Potom nám pan trenér stáhl sítě o něco níž a začala hra přes síť. Bylo to super. Odnesli jsme si skvělé zážitky a někteří i trošku písku.

Jsme čtenáři

Již jsme se naučili všechna písmenka, čtení pečlivě procvičujeme a jsou z nás všech již čtenáři. V pondělí pro nás měla paní učitelka připravené překvapení, knihu „Co má klokan ve vaku, aneb jak zvířata vychovávají svá mláďata”. Tuto knihu všem s věnováním a přáním dobré zábavy a poučení rozdala. Všichni se okamžitě začetli. Těšíme se, až si z této knihy budeme číst při hodinách zbývajících do konce školního roku. Také máme radost, že budeme mít takovou pěknou vzpomínku na první třídu.

Výstava „Lovci znaků”

Ve čtvrtek 30. května jsme se těšili, že navštívíme interaktivní výstavu „Lovci znaků”. Nejprve jsme se dozvěděli něco málo o historii písma. Paní lektorka potom všem rozdala kartičku, na které jsme postupně odkrývali schovanou tajenku. Výstava prezentovala nejen vývoj písma a čtenářství, ale i řešení nejrůznějších rébusů na několika stanovištích. Každý z nás se vystřídal na všech stanovištích a nejvíce času každý strávil na tom, kde ho to nejvíce bavilo a dařilo se mu.

Pracovní činnosti - žabička

Na hodině pracovních činností jsme si procvičili svoje prstíky, šikovnost i fantazii při tvoření žabičky, která se ve skoku snaží chytit letící mouchu. Práce se nám líbila a moc nás bavila. Následně jsme si ve slabikáři přečetli příběh „Žáby ve škole” a dozvěděli se něco ze života žabek.

Knižní veletrh - křest knihy

Ve čtvrtek 23. května jsme šli na veletrh Svět knihy, kde jsme měli objednanou besedu „Snová vyprávění” s autorkami knih. Nejprve jsme si poslechli paní spisovatelku Danielu Krolupperovou, která nám přečetla ukázku z knihy „Dveře ke snu”. Paní spisovatelka nám poodkryla příběh, který v knize zažívá malý chlapec. Někteří nám potom povídali o svých snech. Paní spisovatelka všem zdůraznila, jak důležité je mít vlastní sny a jít si za nimi. Ve vyprávění pokračovala paní Ivona Knechtlová, která tuto knihu ilustrovala. Vlastně i jí se splnil dávný sen a dnes knihy nejen ilustruje, ale i píše. Vyvrcholením našeho setkání byl křest její knihy „Víla Muchomůrka”, kterou napsala i ilustrovala. Vlastní křest knihy probíhal zasypáním knihy hromadou bonbonů, které jsme si potom mohli posbírat a sníst. Z této besedy jsme si odnesli spoustu nezapomenutelných zážitků. Těšíme se, až si tyto knihy ve škole s paní učitelkou společně přečteme.

Pracovní činnosti - psí rodinka

V prvouce jsme se učili a vyprávěli si o domácích mazlíčcích. Na hodině prvouky si každý vyrobil psí rodinku - psa, fenku a štěňátka. Také jsme pejskům nakreslili a vystřihli i hračky, kost nebo pelíšek. Moc nás to bavilo.

Pracovní činnosti - sova

V polovině května jsme si při hodině pracovních činností důkladně procvičili prstíky, když jsme vytvářeli sovy. Každá má jiné peří, ale všechny mají velké svítivé oči. Práce nás moc bavila a nakonec jsme si je odnesli domů, kde si tento symbol moudrosti vystavíme.

Činnostní učení

V matematice již počítáme s přechodem přes desítku. Pro snazší pochopení nového učiva počítáme v lavicích i na koberci s názorem. Každý si sám nebo ve dvojici znázorní daný příklad a na tabulce vidí, jak za pomoci víček rozdělil druhý sčítanec. Toto činnostní učení nás moc baví a hlavně nám moc pomáhá s počítáním. Sčítání už nám všem jde. Brzy budeme i odčítat s přechodem přes desítku.

Svátek maminek

Na svátek maminek jsme se pečlivě připravovali. Nejprve nám paní učitelka vysvětlila co je portrét a potom nám to názorně předvedla s doplňujícím komentářem. Potom jsme se všichni snažili co nejvěrněji zachytit rudkami podobu svojí maminky. Také jsme podle předlohy vystřihli přáníčko, které jsme vybarvili a vyzdobili nalepenými drobnými kvítky. Nakonec jsme do něj napsali krátké verše pro naše milé maminky. Portrét maminek jsme srolovali do ruličky a převázali růžovou pentličkou. Moc se těšíme, že z těchto připravených věcí budou mít naše maminky neskrývanou radost.

Čarodějnické učení a hrátky

V úterý 30. dubna jsme učivo a veškeré dovednosti procvičovali zábavnou formou u tabule a na pracovních listech. Skládali jsme slova, doplňovali háčky a čárky do básničky na tabuli. Tuto báseň jsme potom přepisovali. Luštili jsme přesmyčky, počítali matematické rébusy a pracovali podle zadání. Nakonec byl čarodějnický rej. Čarodějná škola byla prima.

Koncert PKF „Cestujeme za štěstím”

Ve čtvrtek 25. dubna jsme opět se zájmem poslouchali koncert Pražské komorní filharmonie. Tentokrát hudebníci hráli pod taktovkou Valentiny Shukliny. Pořadem nás zábavně provázel Daniel Šváb a Vendula Holičková. Vyslechli jsme si skladby G. Rossiniho, A. Dvořáka, L. Janáčka, J. Strausse, S. Prokofjeva a mnohých dalších. Hlavním tématem bylo štěstí. Během koncertu jsme si společně zazpívali píseň „Ej lásko, lásko” a na závěr jsme si se zájmem poslechli Svatební pochod. Koncert se nám moc líbil.

Výtvarná výchova v AJ - Jack a kouzená fazole

Při hodinách výtvarné výchovy trénujeme nejenom výtvarné dovednosti, ale důkladně procvičujeme i znalost anglického jazyka. Nejprve jsme si při hodině poslechli pohádku „Jack a kouzelná fazole”. Vysvětlili jsme si všechna nová slova a potom jsme se pustili do práce. Nakreslili jsme anilinovými barvami hrad, vystřihli a nalepili na velkou čtvrtku. Pod hrad jsme nalepili vatu, která představuje obláčky a kousek zelené vlny, která představuje stonek fazole. Nakonec zbývalo dokreslit lístečky na stonek a Jacka. Tato práce nás moc bavila.

Sportík s trenérem volejbalu

V dubnu trénujeme hod míčem, chytání míče a přihrávky. Také trénujeme práci s balónem při hrách, kde využíváme také odraz míče od země a cvičíme svůj postřeh a rychlé reakce. Vyzkoušeli jsme si již i hru v družstvech, ale s jednoduššími pravidly. Tento sport nás také moc baví.

Ptáčči zpěváčci

Protože je již jaro a často slyšíme krásný zpěv ptáčků, proto jsme si s radostí vyrobili ptáčky-zpěváčky při hodině pracovních činností. Dělají nám radost nejenom doma, ale i ve třídě, kde nám poletují nad hlavou.

Projekt-den divadel

27. března jsme si při projektovém dni povídali o divadle a říkali si vše, co nás k tomuto tématu napadlo. Na tabuli paní učitelka napsala všechna tato hesla, která jsme k pojmu divadlo přiřadili. Téměř na nic jsme nezapomněli. Potom jsme se proměnili v herce nebo loutkoherce a ve skupinkách jsme si nacvičili krátké scénky s maňásky, které jsme si do školy přinesli. Následovalo předvedení nacvičených scének ostatním spolužákům. Takto jsme vyzkoušeli práci herců, ale vlastně i režisérů. Odměnou nám byla pohádka „O neposlušné mašince”. Dojmy z pohádky jsme při jejím poslechu nakreslili. Největším zážitkem dne bylo sledování pohádky „O nejlokomotivovatější lokomotivě”. Seděli jsme hned vedle kolejiště a s napětím sledovali mašinky, nejvyššího pana železničáře i kouzelníka Zababu. Den byl povedený a moc se nám líbil.

Velikonoční zajíček

20. března jsme si povídali a četli o tom, že nám začalo jaro. Povídáme si o změnách v přírodě, jarních kytičkách, jarním počasí i jarních svátcích. Protože se blíží Velikonoce, tak jsme si při pracovních činnostech vyrobili zajíčka na ozdobu svého pokojíčku.

Cvičení s trenérkou gymnastiky

V březnu jsme začali cvičit pod vedením trenérky gymnastiky. Tentokrát nám nejde o rychlost, ale o přesné provedení cviků. Vždy se nejprve důkladně rozcvičíme a potom procvičujeme obratnost, koordinaci i postřeh. Snažíme se vnímat svoje tělo. Naposled jsme za pomoci trenérky a paní učitelky trénovali kotoul vpřed. Při procvičování se všichni postupně zlepšujeme.

Činnostní učení

V matematice důkladně procvičujeme počítání do deseti, rozklady čísel, tvoření příslušných příkladů k danému rozkladu. Také řešíme slovní úlohy a dokonce si sami vymýšlíme a řešíme svoje vlastní slovní úlohy. Brzo již začneme počítat do dvaceti. Moc nás baví činnostní učení na koberci, kde si skoro hrajeme s kamínky, mušlemi nebo korálky. To potom ani nevíme, že se vlastně učíme.

Sportujeme s trenérem florbalu

V únoru sportujeme s trenérem florbalu. Naučili jsme se správně držet florbalku a po rozcvičení hrajeme nejrůznější soutěživé hry. Naposledy jsme již zvládli i hru na branku.

Ovocný den

Ve čtvrtek před jarními prázdninami jsme měli třídní projekt „Ovocný den”. Využili jsme exotické ovoce z projektu „Ovoce do škol - Bovýsek”. Každý donesl nějaké další ovoce. Všichni jsme si zahráli „Na obchod” a přitom procvičili počítání. Sčítali jsme i odčítali, protože jsme se postupně vystřídali v roli prodávajícího i nakupujícího. Na koberci jsme si jednotlivé druhy ovoce prohlédli, pojmenovali a na mapě ukázali, kde jednotlivé druhy ovoce rostou. Následovala samostatná práce v lavicích a po dvojicích jsme se postupně vystřídali při přípravě ovocného salátu. Podařilo se nám připravit dvě velké mísy ovocného salátu. Ovocný salát byl voňavý, výborný a plný prospěšných vitamínů. V prvouce se učíme o zdravé stravě, tak jsme to zažili i ve skutečnosti. Takové projekty nás moc baví.

Masopustní učení a veselí

Před jarními prázdninami jsme v úterý přišli do školy v masopustních maskách.  V lavici jsme skládali slova, jména a věty. U tabule jsme četli otázky a odpovídali na ně. Také jsme počítali a řešili rozklady čísel. Samozřejmě jsme si vysvětlili co je to masopust a na tabuli doplnili slova do masopustních básniček. Každý nám potom představil svoji masku a společně jsme si zatancovali. Sladkou odměnou nám byla výtečná masopustní kobliha, na které jsme si moc pochutnali. Druhý den jsme ještě procvičovali postřeh a geometrické tvary na pracovních listech a vyrobili jsme si houpajícího klauna. Tento projekt se nám všem moc líbil a moc jsme si to užili.

První vysvědčení

Ve středu 31. ledna nás čekalo rozdávání prvního vysvědčení. Proto jsme si všichni postupně při pracovních činnostech připravili pohoštění podle své chuti. Následovalo sebehodnocení a slavnostní předávání prvního vysvědčení. Nakonec jsme se pustili do připraveného pohoštění, které nám moc chutnalo. Druhý den jsme si připravili opět dobré chlebíčky a dojedli vše, co nám zbylo z předchozího dne.

Učíme se hrou

Na konci ledna jsme s radostí opakovali a procvičovali počítání do devíti za pomoci  hry „Člověče nezlob se” s malinko pozměněnými pravidly. Pracovali jsme v malých skupinkách v lavicích i na koberci. Procvičovali jsme nejen počítání, ale spolužáci sledovali dodržování pravidel hry a správnost počítání. Bylo to super. Další den jsme si užili řešení matematických smyček, které nás také moc bavilo, a střídali jsme se v lavicích a řešili další a další matematické smyčky. Zábavné bylo i opravování chybně napsaného textu. Hráli jsme si na pana učitele nebo paní učitelku. Někdy těmto doplňovačkám říkáme háčkovaná, čárkovaná a tečkovaná.

Koncert PKF „Cestujeme jinými světy”

Ve čtvrtek 25. ledna jsme se na koncertě Pražské komorní filmarmonie při poslechu hudby světoznámých skladatelů dostali do zcela jiných světů. Zaněla například díla Ludwiga van Beethovena, Josepha Haydna, Johanesa Strausse a Wolfganga Amadea Mozarta. Poslechli jsme si i Symfonii č. 9 Novosvětskou od Antonína Dvořáka. Zábavní byli naši vesmírní průvodci. Na závěr jsme vystupující hudebníky i pana dirigenta odměnili potleskem.

Sportík s trenérkou juda

V lednu se jednou týdně v rámci programu „Sportík - trenéři do škol” setkáváme s trenérkou juda. Učíme se reagovat na pokyny „hadžime” a „mate”. Procvičujeme postřeh, pozornost, rychlost, obratnost i koordinaci pohybů. Učíme se různé druhy pádů a hrajeme skvělé hry.

Andělský den

Poslední pátek před vánočními prázdninami bylo v naší třídě andělské učení a andělské radovánky. Nejprve jsme si u tabule zopakovali čtení a počítání. Potom jsme si připomněli vánoční zvyky a tradice. Zazpívali jsme si koledy a odměnili jsme se mlsáním dobrůtek od našich maminek. Každý nám potom představil svoje andělské jméno a skutky. Někteří předvedli i let anděla. Užili jsme si i pohádku a oblíbenou hru „Ťukes”. 

Výlet do Šestajovic „Vánoční svíčka”

V úterý 19. prosince jsme autobusem dorazili do Šestajovic. Nejprve jsme se posilnili připravenými svačinkami a potom jsme si postupně prohlédli všechna zvířátka na dvorku areálu. Následoval nákup pozorností pro naše blízké. Pečlivě jsme vybírali z nejrůznějších možností a také jsme společně počítali peníze. Potom se konečně uvolnilo místo v dílničce. Seznámili jsme se postupem barevného dekorování svíček i dodržování pravidel lití vosku do skořápek. V této činnosti jsme se postupně všichni vystřídali. Před sypáním koupelové soli do sáčků jsme byli seznámeni s jednotlivými vůněmi a jejich účinkem. Potom jsme podle vlastní fantazie naplnili svůj sáček vybranou koupelovou solí. Někteří si s touto činností vyhráli a vytvořili velmi pěkné barevné kombinace. Po takto prožitém dopoledni jsme se moc těšili na zasloužený oběd ve školní jídelně.

Představení „Vánoční hra”

V pondělí nám spolužáci z hlavní budovy pod vedením paní učitelky Miroslavy Khunové  připravili představení „Vánoční hra”. Seznámili nás s příběhem narození Ježíška a celé představení provázeli zpěvem vánočních písní a koled. Představení nám zpestřilo adventní dobu a čekání na Štědrý den. Nakonec jsme si společně zazpívali píseň „Narodil se Kristus Pán”. Všem za tento krásný zážitek děkujeme.

Třídní projekt „Přání pro rodiče”

V prosinci jsme  pro rodiče na čtvrtku s temně modrou inkoustovou oblohou nakreslili zmizíkem letícího anděla. Anděl má i krásně zářící svatozář. Tentokrát jsme nepsali do písanky, ale novoroční přání pro rodiče. Přáníčko jsme vložili do obálky, zalepili a na zadní stranu přidali tři razítka andílků, aby hlídali, že naše přání dorazí včas na správnou adresu. Nakonec jsme obálky s přáníčkem vhodili do poštovní schránky. Moc se těšíme, až ji naši rodiče najdou ve schránce a doma si naše dílko, které jim dozajista udělá velikou radost, vystaví na viditelné místo, aby jim připomínalo, jaký pokrok jsme od začátku školy již udělali.

Projektový den „Finanční gramotnost”

Ve středu 13. prosince jsme den začali čtením pohádky Pinocchio. Moc se nám líbil nejen příběh, ale i trojrozměrná kniha. Po přečtení příběhu následovalo povídání o tom, co nás měla tato pohádka naučit. Samozřejmě to bylo především to, že nemáme lhát a podvádět. Také jsme si vysvětlili, co znamená „chodit za školu”. Ve škole i doma se máme vzdělávat a potom se nám nestane to co Pinocchiovi, že ho liška a kočka napálily a připravily o peníze. Nejprve jsme si prohlédli skutečné peníze. Potom následovalo povídání o penězích, jejich podobě, funkci, historii a podobně. Všichni rozlišujeme pojem mince a bankovky. Také jsme si povídali o příjmech a výdajích, co je nutné a co zbytné. Následovala příprava na dramatizaci přečtené pohádky. Při tom jsme se učili spolupracovat, rozdělit si jednotlivé role a podobně. Bylo to moc prima. Ke konci projektu se nám moc líbila frotáž mincí a každý z nás si nakreslil svoje vlastní peníze. Celý den byl vydařený.

Koncert PKF „Cestujeme zeměmi světa”

V úterý 12. prosince jsme na koncertě Pražské komorní filharmonie procestovali společně s našimi známými průvodci skoro celý svět. První zastavení bylo ve Francii, potom jsme navštívili Vídeň v Rakousku. Ocitli jsme se také například ve slunné Itálii, Skotsku, Rusku, chladném Finsku, ale i v ohnivém Španělsku. Hlavním průvodcem však byla krásná klasická hudba. Rozloučili jsme se, společným zpěvem písně Narodil se Kristus Pán a popřáli jsme si krásné vánoční svátky, na které se všichni moc těšíme.

Čertovská škola

V úterý 5. prosince jsme měli čertovské učení. Malí čertíci v čertovské škole pilně počítali, psali i četli. Po přečtení dopisu od školních skřítků všichni úspěšně složili písařskou zkoušku. Také k nám do třídy zavítal Mikuláš s čertíky a skupinkou andělů. Mikuláš nám pověděl, na co si máme dávat při výuce pozor, a naši snahu od začátku školního roku odměnil sladkostmi. Velkým překvapením pro nás byla psací pera. Ta nám potom paní učitelka rozdala společně s „Certifikátem písaře”. Moc se těšíme na psaní perem. Celý den jsme si moc užili.

Sportík s trenérem fotbalu

Máme tu další měsíc a s ním i další sport. Tentokrát cvičíme s Michalem, který je trenérem fotbalu. Při jeho lekcích jsme neustále v pohybu. Cvičíme postřeh, rychlé reakce, obratnost, koordinaci, spolupráci a spoustu dalších věcí potřebných nejen ke hře fotbalu. Samozřejmě jsme trénovali i různé dovednosti s míčem. Vždy si to moc užijeme a moc se  u toho nasmějeme. Na konci každé lekce si zopakujeme, co jsme procvičovali, co pro nás bylo nového, co se nám dařilo a co bylo nejzábavnější.

Bubnování na drumbeny

Následující den po adventních trzích jsme se s radostí zúčastnili interaktivní hodiny se Zdeňkem Rollerem a jeho drumbeny. Nejprve jsme se s panem Zdeňkem přivítali a pověděli si, co nás čeká. Rozcvičili jsme se v připravené tělocvičně a rozhýbali svoje těla. Postupně jsme za pomoci rytmu procestovali celý svět. Převážně to byla ozvěna rytmu předvedeného lektorem Zdeňkem. Měnili jsme místo bubnování, rytmus, tleskání a pleskání do drumbenu i na vlastní tělo. Celá hodina byla velmi zábavná a velmi rychle nám utekla. Bylo to milé zpestření školní výuky.

Tradiční adventní charitativní trhy

Na tyto trhy jsme se pečlivě připravovali již od září. Nejprve jsme s naší paní učitelkou ve volných chvílích kreslili suchou křídou výkresy s nejrůznějšími obrázky. Každý z nás nakreslil několik obrázků a potom jsme společně vybírali ty nejpovedenější. Tyto obrázky paní učitelka oskenovala, zmenšila, popsala a poskládala do jednotlivých měsíců. Kalendáře potom vytiskla a vyrobila pro každého z nás třídní kalendář na příští rok. Už se moc těšíme, až si jeden pověsíme v naší třídě. Dále jsme bramborovými razítky a textilními barvami tiskli motiv ryby na přírodní kuchyňskou chňapku. Určitě se našim maminkám bude hodit při přípravě vánočního cukroví. Také ve školní družině s paní vychovatelkou Vlastou jsme vyráběli svícínek na čajovou svíčku s motivem not a z vlny jsme vytvořili andílka k zavěšení na stromeček. Nejzábavnější bylo pečení perníčků. Děkujeme naší paní vychovatelce, která nám v této činnosti byla velmi nápomocná. I na hodinách výtvarné výchovy jsme připravili přáníčko a zápich v podobě vánočního stromečku. V úterý 28. 11. jsme dokončili poslední výrobky a v podvečer do slavnostně vyzdobené a provoněné třídy přivítali naše rodiče. K předvánoční atmosféře přispělo i počasí, protože venku mrzlo a sněžilo. Rodiče si rozsvítili námi vyrobené svícínky a potom paní učitelka zhasla. Společně jsme si zazpívali novou píseň Čertík, kterou si připravujeme pro Mikuláše. Následovaly adventní trhy a vzájemné sdílení zážitků s rodiči. Všem rodičům děkujeme za hojnou účast a především za jejich štědrost. Z celého srdce všem přejeme pohodově prožitý nadcházející adventní čas.

Štefánikova hvězdárna

V úterý 21. listopadu jsme si pošmourný den zpestřili návštěvou Štefánikovy hvězdárny. Velkým zážitkem pro všechny z nás byla cesta lanovkou na Petřín. V hvězdárně jsme v malém kinosále zhlédli výukový film „Na výlet do vesmíru”. Kosmický cestovatel nás provedl Sluneční soustavou. Dozvěděli jsme se spoustu informací o planetách, hvězdách, hvězdokupách, mlhovinách i vzdálených galaxiích. Následovala prohlídka interaktivních expozic. Všichni jsme se postupně zvážili a dozvěděli se nejen svoji skutečnou váhu, ale i váhy na jednotlivých planetách. Zábavné bylo pouštění mince do modelu černé díry. Návštěvu jsme zakončili v kupoli pohledem do dalekohledu. Protože bylo zataženo, tak jsme se podívali na mnohokrát zvětšené barevné žárovky rozhledny. 

Sportík s trenérem rugby

V listopadu jsme hravou a zábavnou formou trénovali dovednosti potřebné pro hru rugby. Celý měsíc jsme se těšili na trenéra Fandu, protože ten nezkazil žádnou srandu. Všem nám bylo smutno, když jsme se s ním museli rozloučit. Přesto se všichni se těšíme na nový druh sportu.

Svatomartinské učení

V pátek 10. listopadu jsme měli svatomartinské učení. Nejprve jsme si poslechli legendu o svatém Martinovi. Potom jsme si opakovali naučená písmenka a přiřazovali k sobě tiskací a psací tvary velkých i malých písmen. V matematice jsme procvičovali počítání do 5. Řešili jsme svatomartinské sudoku, kreslili svatého Martina a vystřihovali jeho bělouše s jeho hrozevlátou hřívou. Takové učení nás moc bavilo.

Botanická zahrada v Troji

Devátý listopadový den jsme jeli do Botanické zahrady v Troji, kde jsme měli objednaný program „Cesta kolem světa za 225 metrů”. Nejprve jsme si povídali o rostlinách a jejich významu pro člověka. Jak jsme procházeli, skleníkem Fata Morgana, tak jsme se pomyslně ocitli na různých kontinentech a v různých podnebných pásmech. Pan průvodce nám ukázal skutečnou vanilku, ananas, banánovník, kakaovník, masožravou rostlinu a mnoho dalších rostlin. Dozvěděli jsme se, že aloe je léčivá, ale syrová je jedovatá. Z blízka jsme pozorovali motýla babočku. Nejvíc nás zaujalo pozorování exotických ryb. Moc se nám líbila ryba fugu, která rychle kmitala svými ploutvičkami. Potom jsme si ještě prohlédli překrásně zbarvenou japonskou zahradu a krásné bonsaje. U Vinice svaté Kláry jsme se podívali na Prahu pod námi. Posledním zážitkem byl strom vůní, kde každý otestoval svůj čich. V této libé činnosti jsme pokračovali i u vonných soudků. Dopoledne bylo báječné a plné skvělých zážitků.

Dravci v letu

Ve čtvrtek 2. listopadu jsme na školním hřišti sledovali program „Dravci v letu”. Ornitologové a ochránci všeho živého ze záchranné a chovné stanice Penthea nás seznámili se základními fakty a poučkami ze života dravců a lovu. Vše nám bylo poutavě a zajímavě vyloženo a všechny dravce jsme si mohli prohlédnout z bezprostřední blízkosti. Pár odvážlivců si vyzkoušelo přistání dravce na rukavici. Sledovali jsme například poštolku, káně, sokola, luňáka, supa i orla bělohlavého. Na závěr jsme si opakovali nově získané vědomosti a každý z nás dostal malou odměnu. Ve škole jsme se ještě podívali na krátkou reportáž o sokolnících a někteří nakreslili dravce, které jsme viděli. Tato akce se všem moc líbila a dlouho jsme si povídali o svých zážitcích.

Halloweenské učení a hrátky

Poslední říjnový den byla naše třída plná netopýrů, čarodějů a čarodějnic, kostlivců, kočiček, pavouků i dýní. Všichni měli radost z neobvyklého učení. Procvičovali jsme zábavnou formou čtení slabik a skládání slabik do slov. Také jsme počítali netopýry, pavouky, hady, dýně i kočičky. Sčítali jsme a odčítali. Řešili jsme halloweenské sudoku a v případě potřeby jsme se učili spolupracovat a pomáhat si. Vystřihli jsme si ducha i čarodějnici. Hledali jsme cestu bludištěm. Během dopoledne se občas ozývaly strašidelné zvuky, které všichni hned správně rozpoznali. Bylo mezi nimi krákání vran, vrzání dveří, zvuk meluzíny, kvákání žab, úpění čarodějnice, zvuk bouřky a jiné. Moc se nám líbilo čtení z knihy „Hodina duchů na zámku” a nasvícení tajemných bytostí baterkou, která je svým svitem odhalila. Sladkou tečkou bylo mlsání povedeného štrůdlu a výborných perníčků. Ve třídě jsou spolupracující rodiče a snaží se udělat radost všem dětem a přispět k báječné atmosféře v naší třídě. Moc jim za to děkujeme.

Proč je 28. 10. státní svátek?

Ve středu 25. října jsme společně hledali odpověď na tuto otázku. Nejprve jsme sledovali krátkou kreslenou ukázku z Dějin udatného českého národa. Potom jsme si společně povídali o symbolech naší republiky a všem co o naší republice víme. Zaujal nás krátký filmový dokument o návštěvě pana prezidenta T. G. Masaryka v Základní škole v Lánech. Nakonec jsme si vybarvili velký státní znak a někteří nakreslil i vlajku a pana prezidenta.

Voda v jednom kole

V pátek 20. října jsme navštívili Národní zemědělské muzeum. Paní lektorka si s námi nejprve povídala o vodě, kde se s ní setkáme a proč je pro nás a přírodu důležitá. Ukázala nám skleničku s čistou vodou a připomněli jsme si její vlastnosti. Na otevřené varné konvici nám demonstrovala páru a také nám poslala na prohlédnutí misku se zmrzlou vodou. Potom nám rozdala kartičky a pomocí nich jsme hlasovali, které skupenství vidíme na obrázku. Práce se nám dařila. Paní lektorka nás potom přeměnila v kapičky vody a za pomoci písně a hry paní lektorky na ukulele jsme společně představovali koloběh kapiček v přírodě. Následovala skupinová kresba tohoto koloběhu vody. Měli jsme za úkol nakreslit zvířata a rostliny, která kapička na této cestě může potkat. Na závěr jsme pomocí krabiček s korálkem uvnitř předvedli zvukovou podobu deštíku, deště a silné bouřky. Po rozloučení s paní lektorkou jsme si prohlédli expozici Voda a Zemědělství. Na dvorečku muzea jsme pozorovali skutečné slepičky. Těšíme se, až zase do muzea zavítáme.

Koncert PKF „Cestujeme přírodou”

Ve čtvrtek 5. října jsme jeli na první společnou mimoškolní akci. Většina z nás přišla ve slavnostním oblečení. Ve škole jsme si při počítání hudebních nástrojů připomněli názvy jednotlivých hudebních nástrojů. Hravě jsme zvládli i první společné cestování. V koncertním sále jsme se pohodlně usadili a provázející koncertem nás nejprve seznámili s panem dirigentem. Úvodní skladba navozovala ranní vstávání. Vyslechli jsme si skladby od Ludwiga van Beethovena, Josepha Haydna, Felixe Mendelssohna-Bartoldyho a mnohých dalších světoznámých skladatelů. Ocitli jsme se v kouzelném lese, poslouchali rejdění pstruhů, sledovali kousek ze života slepice, tajemná byla návštěva starého hradu a zažili jsme i bouři na moři. Koncert se nám moc líbil a těšíme se na další.

Umíme už vymodelovat nejkrásnější slovo na světě

Při pracovních činnostech na začátku října jsme se pustili do modelování toho nejkrásnějšího slova na světě. Všichni již poznáme písmenko M a písmenko A. Také umíme rozlišit písmenko A a písmenko Á. Při modelování jsme důkladně procvičili prstíky, které co nevidět budou psát do písanek. Někteří stihli k vymodelovanému slovu vymodelovat i obrázek pro milovanou maminku.

Návštěva školní knihovny

V úterý 3. října nás v knihovně přivítala paní knihovnice. Vysvětlila nám, jak jsou ve školní knihovně označené různé druhy knih. Najdeme zde knihy pohádkové, o zvířátkách, příběhy s dětským hrdinou a také nejrůznější encyklopedie. Povídali jsme si i o pravidlech správného zacházení s knihou. Poslechli jsme si krátkou pohádku, prohlédli si knížky a někteří si již vybranou knížku zapůjčili domů. Těšíme se na zajímavé čtení společně v rodinném kruhu.

Září v 1. C

Během prvního měsíce jsme zažili spoustu nových zážitků. Báječné bylo divadelní představení, které nám představila třída 3. C. Dříve tito žáci chodili právě do naší třídy. Připravili nám kouzelný příběh, který samostatně vymysleli, nakreslili si loutky i scénu. Představení se nám moc líbilo a ocenili jsme ho dlouhým potleskem. Postupně se učíme spoustu nových věcí ve třídě, ale i venku v přírodě. Pozorujeme přírodu na rozhraní léta a podzimu. Posloucháme ptačí zpěv, poznáváme stromy a všímáme si i dopravních značek, které vidíme cestou na oběd. Začal nám jednou týdně tělocvik s programem SPORTÍK. Tento měsíc se budeme věnovat základům házené. Samozřejmě začínáme číst první písmenka a čísla.

První týden ve škole

V pondělí jsme se poprvé sešli v naší duhové třídě. Nejprve nás přivítala paní učitelka a potom i pan ředitel s paní zástupkyní. Proběhlo slavnostní pasování prvňáčků a od této chvíle jsme již všichni prvňáčci. Báječný byl první domácí úkol - pořádně oslavit tento jedinečný a slavnostní den. Tento úkol všechny moc bavil. Postupně se učíme režimu ve škole a zároveň i pravidla slušného a bezpečného chování. Také se učíme, jak se připravit na hodinu, jak správně sedět při psaní, jak správně držet tužku a spoustu dalších věcí. Dokonce jsme pracovali už i u interaktivní tabule. Učili jsme se vyhledávat obrázky podle zadání paní učitelky. Většina z nás už umí rozlišit řádek a sloupec. 

 

 školní rok 2023/24


 


Jméno a příjmení

e-mail: jana.jauernigova@zsemydestinnove.cz

 


Kalendář akcí

Sportovní den

13. 6. 2024

Olymp Praha

Sportovní den v rámci dopolední výuky tříd (odpadá odpolední výuka)

Akademie školy

19. 6. 2024

Představení pro rodiče od 16 hod. nebo 18 hod. Vstupenky budou v prodeji na vrátnici školy obou budov od 11. 6. 7.40 – 8 hod. nebo 13.00 – 15.30 hod.

Prohlídka školy

Prohlídku naší školy ve fotografiích si můžete zobrazit zde.

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové