3. A

Třídní učitelka: Mgr. Romana Kozáková

 

Návštěva divadla v Dlouhé

Dne 11. 10. jsme navštívili divadelní představení O líné babičce. Představení se dětem velmi líbilo. 

Republika stoletá

V týdnu od 15. do 19. října jsme si s dětmi připomněli 100 let od založení republiky projektovým týdnem. Děti si přinesly mnoho předmětů, které se vztahovaly k roku 1918. O těchto věcech krásně vyprávěly a tím si přiblížily atmosféru tehdejších let. 

Návštěva Policejního muzea

Během listopadu jsme s dětmi navštívili 2x Muzeum policie ČR. Prohlédli jsme si expozici a viděli divadelní představení Kolo tety Bety a Jeden za všechny, všichni za jednoho. Obě dvě představení se týkala bezpečnosti a prevence v dopravě. 

Recyklace a třídění odpadu

Naši školu navštívili zaměstnanci firmy EKO KOM. Zábavnou formou seznámili naše děti s tříděním odpadu. Děti si zasoutěžily a do třídy jsme za odměnu dostali koš na třídění papíru. 

Vánoční trhy

3. prosince proběhly Vánoční trhy. Děti zde prodávaly své výrobky a jistě všem rodičům navodily tu pravou vánoční atmosféru. 

Vánoční besídka a návštěva Schwarzenberského paláce

V pátek 21. prosince jsem navštívili vánoční pořad  ve Schwarzenberském paláci - Co si šeptají andělé. Po prohlídce expozice si děti vyrobily andělského posla. Krásné Vánoce. 

20. prosince jsme s dětmi oslavili příchod Vánoc besídkou. Děti přinesly drobné dárky svým spolužákům, zazpívaly si koledy a zahrály na hudební nástroj.

 

Návštěva  firmy KEEN SOFTWARE HOUSE

V úterý 12. února jsme se s dětmi byli podívat na to, jak funguje firma, která se zabývá vývojem počítačových her. Děti se dozvěděly, které profese jsou v této firmě zastoupeny, co vše musí člověk umět, aby zde mohl pracovat a pak nakoukly pod ruku prográmatorům, testrům i designérům. 

 

Návštěva Architektonické kanceláře

S dětmi jsme v rámci třídního projektu Moje budoucí povolání navštívili architektonickou kancelář, do které nás pozvali rodiče Stelly. Děti si mohly vyzkoušet práci na počítači, opravdové měření, návrhy na "papír", stavby z kostek a následně prezentaci a obhajobu svého návrhu. Tímto děkujeme za pozvání. 

 

Divadelní představení na Nové scéně ND

Divadelní představení na Nové scéně ND bylo velmi pěkné. Moc se těšíme na následující prohlídku novorenesanční budovy ND.

 

Prohlídka budovy Národního divadla

Prohlídka Národního divadla se dětem velmi líbila. V divadle jsme se podívali do všech koutů - od sklepa až po střechu. 

 

Škola v přírodě Stará Živohošť

Tématem školy v přírodě byly Staré pověsti české. Děti ze 3. A i 3. D trávily společně 4 dny v pěkném prostředí. Počasí nám přálo, program byl velmi pestrý a děti každý večer ulehly se spoustou zážitků z prožitého dne. Na stýskání nebyl vůbec čas. K dobré pohodě přispěla péče vychovatelek a kuchařů z místního penzionu. Co příští rok? Vyrazíme určitě zas! 

školní rok 208/19


školní rok 2017/18


školní rok 2016/17


 


Mgr. Romana Kozáková

e-mail: romana.kozakova@zsemydestinnove.cz


Kalendář akcí

Prohlídka školy

Žáci právě připravují videoprohlídku naší školy. Jak to u nás vypadá se zatím můžete podívat zde

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové