Souhrnné informace

hlavní budova: Berušky, Motýlci

+420 222 202 527

+420 773 747 545

budova Českomalínská: Rybičky

+420 222 202 561  

+420 774 104 977

 

Kontaktní emailové adresy:

 

Berušky, hlavní budova

Anna Tomasy; anna.tomasy@zsemydestinnove.cz

Barbora Poáková; barbora.polakova@zsemydestinnove.cz

Motýlci, hlavní budova

Zuzana Fojtová; zuzana.fojtova@zsemydestinnove.cz

Petra Knapová; petra.knapova@zsemydestinnove.cz

Rybičky, budova Českomalínská

Eliška Hlavničková; eliska.hlavnickova@zsemydestinnove.cz

Tamara Kopalová; tamara.kopalova@zsemydestinnove.cz


Režim dne:

Organizace dne je přizpůsobena věku dětí a jejich zájmům. Pružně reaguje na aktuální klimatické podmínky a individuální potřeby dětí. 

 • 7:00 – 08:30 Příchod dětí, zájmové činnosti, volné hry, individuální práce dětí
 • 08:30 – 09:00 Pohybové aktivity, ranní cvičení, komunitní kroužek
 • 09:00 – 09:15 Hygiena, svačina
 • 09:15 – 09:45 Didaktické, výchovné  celky ve formě řízených i spontálnních činností
 • 09:45 – 11:45 Příprava na pobyt venku, pobyt venku
 • 11:45 – 12:15 Oběd, hygiena
 • 12:15 – 12:30 Vyzvedávání dětí po obědě, příprava na odpočinek
 • 12:30 – 14:15 Odpočinek
 • 14:15 – 14:45 Hygiena, svačina, odpolední zájmová činnost
 • 14:45 – 17:00 Volné hry, odchod dětí domů

Bankovní účet pro platbu školného:

 • číslo účtu: 833061/0100
 • školné: 750,- Kč/měsíc

Školní vzdělávací program je v plném znění k nahlédnutí u ředitele školy nebo u vedoucí učitelky mateřské školy. 

Přiložené soubory

Plán práce 23/24 241 kB PDF dokument
Školní řád 7 MB PDF dokument

Kalendář akcí

Prohlídka školy

Prohlídku naší školy ve fotografiích si můžete zobrazit zde.

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové