Souhrnné informace

hlavní budova: Berušky, Motýlci

+420 222 202 527

+420 773 747 545

budova Českomalínská: Rybičky

+420 222 202 561  

+420 774 104 977

 

Kontaktní emailové adresy:

 

Berušky, hlavní budova

Anna Tomasy; anna.tomasy@zsemydestinnove.cz

Věra Švecová; vera.svecova@zsemydestinnove.cz

Motýlci, hlavní budova

Zuzana Fojtová; zuzana.fojtova@zsemydestinnove.cz

Petra Knapová; petra.knapova@zsemydestinnove.cz

Rybičky, budova Českomalínská

Eliška Hlavničková; eliska.hlavnickova@zsemydestinnove.cz

Tamara Kopalová; tamara.kopalova@zsemydestinnove.cz


Režim dne:

Organizace dne je přizpůsobena věku dětí a jejich zájmům. Pružně reaguje na aktuální klimatické podmínky a individuální potřeby dětí. 

 • 7,00 – 08,45 Příchod dětí, zájmové činnosti, volné hry, individuální práce dětí
 • 08,45 – 09,00 Pohybové aktivity, ranní cvičení, komunitní kroužek
 • 09,00 – 09,15 Hygiena, svačina
 • 09,15 – 09,45 Didaktické, výchovné  celky ve formě řízených i spontálnních činností
 • 09,45 – 11,45 Příprava na pobyt venku, pobyt venku
 • 11,45 – 12,15 Oběd, hygiena
 • 12,15 – 12,30 Vyzvedávání dětí po obědě, příprava na odpočinek
 • 12,30 – 14,15 Odpočinek
 • 14,15 – 14,45 Hygiena, svačina, odpolední zájmová činnost
 • 14,45 – 17,00 Volné hry, odchod dětí domů

Bankovní účet pro platbu školného:

 • číslo účtu: 833061/0100
 • školné: 670,- Kč/měsíc

Školní vzdělávací program je v plném znění k nahlédnutí u ředitele školy nebo u vedoucí učitelky mateřské školy. 

Kalendář akcí

Prohlídka školy

Prohlídku naší školy ve fotografiích si můžete zobrazit zde.

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové