Proč si vybrat právě naši školu?

Den otevřených dveří

Rádi byste viděli, jak to u nás chodí a vypadá? Přijďte 29. 2. 2024 od 10:00 do 12:00 hodin do školní budovy v ulici Českomalínská 35 a vše se dozvíte.

Program:  

1/ Individuální prohlídka budovy školy 10 - 12 hod.  

2/ Individuální návštěva výuky v 1. a 2. ročníku, výuky AJ.  

3/ Setkání s vedením školy 10.00, 10.30, 11.00 hod. v přízemí školy

O škole

Základní škola Emy Destinnové je úplnou základní školou se všemi ročníky 1. – 9. Co do počtu žáků je největší základní školou obvodu Praha 6. Ve dvou budovách se vyučuje okolo 900 žáků.

Hlavní budova na náměstí Svobody je sídlem 3. – 9. ročníků včetně oddělení školní družiny pro 3. – 5. ročník, školního klubu pro žáky 2. stupně, mnoha kroužků a školní jídelny. V budově v Českomalínské ulici jsou ročníky 1. – 2. a oddělení školní družiny pro tyto třídy včetně kroužků.  

Splnění náročných kritérií stojí za udělením titulu Excelentní jazyková škola Prahy 6. Ten úspěšně držíme již od roku 2010. Aby škola na titul dosáhla, musí mít v nabídce výuku alespoň čtyř jazyků, vyučovat jeden z předmětů v cizím jazyce, na­bízet výjezdy žáků na jazykové pobyty do ciziny, na škole musejí vyučovat rodilí mluvčí a škola má mít svoji partnerskou školu v zahraničí. 

V testování SCIO dosahuje průměrně 65% deváťáků jazykové úrovně B1, což odpovídá požadavkům státní maturity. Vyšší úrovně B2 dosáhne přes 20% z nich a fantastické je, že máme i řadu žáků s úrovní C1. V tomto celorepublikovém testování patříme dlouhodobě mezi nejlepší. 

Zásadní roli ve výuce angličtiny hraje zvýšená časová dotace, organizace do malých jazykových skupin a dělení žáků dle úrovně schopností a vědomostí. Angličtinu vyučujeme od 1. třídy s časovou dotací až 4 hodiny. Metodu CLIL, tedy výuku v angličtině, využíváme na prvním stupni v hodinách výtvarné výchovy. 

 

Výjezdy, školy v přírodě, lyžák, vodák, sportovní a vědomostní soutěže...

Škola je profilována výukou cizích jazyků, což ovšem zdaleka není jediným trendem. Snažíme se o školu otevřenou, která v příjemné atmosféře nabízí co nejširší rejstřík činností. Žákům poskytujeme

 • intenzivní výuku cizích jazyků (angličtina, němčina, francouzština a španělština) (více zde)
 • kvalitní přípravu na další studium na středních školách (více zde)
 • výjezdy do zahraničí v rámci výuky jazyků (více zde)
 • výjezdy do škol v přírodě, vodácké výlety (více zde)
 • lyžařský kurz (více zde)
 • množství atraktivních kroužků pro kvalitní naplnění volného času (více zde)
 • soutěže vědomostní, sportovní (více zde) i umělecké - Zlatá Ema (více zde)
 • projekty v rámci školy i jednotlivých tříd (více zde)
 • péči o individuální rozvoj osobnosti dítěte
 • pomoc psychologa a speciálního pedagoga (více zde)

 

Empatie, nesobectví a pomoc druhým

ZŠ a MŠ Emy Destinnové se nebrání integraci postižených žáků, naopak se snaží jejich začleňováním využít ji výchovně vzhledem k ostatním žákům a učit je empatii, nesobectví a pomoci druhým. Každoročně pořádáme charitativní akci spojenou s vánočními trhy. Jsme hrdí nejen na to, že jsme dokázali přijmout a úspěšně zapojit do školního dění i děti, které utekly před válkou na Ukrajině. 

 

Elektronická žákovská, funkční web, facebook...

Pro zefektivnění komunikace s rodiči využíváme elektronickou žákovskou knížku od společnosti Bakaláři a v soutěži SCOOLWEB oceněné školní webové stránky, které jsou podpořené propagací příspěvků na sociální síti Facebook. Zaměstnance školy lze také kontaktovat na pracovní e-mail, který má tvar jmeno.prijmeni@zsemydestinnove.cz.

 

Odborné učebny, iPady, roboti, robotické stavebnice, 3D tiskárny...

 • Pyšnit se můžeme zbrusu novými učebnami v podkroví školy. Zde je hned několik jazykových učeben, kmenové učebny, specializovaná učebna chemie a fyziky, polytechnická učebna a knihovna se studovnou. Žáci dále využívají dvě počítačové učebny, mobilní učebny vybavené iPady, hudebně-dramatickou třídu, dvě tělocvičny, taneční sál, venkovní víceúčelové hřiště s umělým povrchem, učebnu přírodopisu, školní kuchyňku a školní bufet.
 • K vlastnímu vybavení pak patří velké množství interaktivních tabulí, počítačů, tabletů, robotů a robotických stavebnic, 3D tiskáren.
 • Kabinety jednotlivých předmětů jsou průběžně doplňovány metodickými materiály.
 • Ve školní družině je každoročně doplňován inventář her.
 • Školní jídelna poskytuje žákům výběr ze tří jídel a stolování v moderním prostředí.
 • Pro nadstavbovou činnost pak slouží keramická dílna s hrnčířským kruhem, grafická dílna, horolezecká stěna, herna a zmíněný taneční sál.

Kalendář akcí

Prohlídka školy

Prohlídku naší školy ve fotografiích si můžete zobrazit zde.

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové