Zlatá Ema

Soutěže se mohou zúčastnit všichni žáci školy. Za podstatné považujeme to, že soutěžní práce ve všech kategoriích hodnotí sami žáci a rozhodují, která díla postoupí do dalších kol. Vítězové celoškolních kol jsou odměněni na koncertě k poctě Emy Destinnové, na němž  kromě diplomu a sladké odměny získají i sošku pro vítěze - Zlatou Emu. Žáci, kteří se umístí na 2. a 3. místech, dostanou diplom a čokoládu.

Soutěžní kategoriích: český jazyk – slohové práce, cizí jazyky – angličtina, francouzština, němčina, španělština, výtvarné práce, zpěv, recitace.

Soutěž již měla tato témata: Abeceda, Cesty, Otevřeno pro..., Místo pro přírodu, Pohyb, Umění, Ó (údiv, úžas), Můj svět, Tři přání, Lidé bez hranic, Díky za...

Cíle soutěže

  • v souladu se školním vzdělávacím programem Ad astra rozvíjet tvůrčí schopnosti žáků v jazykové a výtvarné oblasti
  • zapojit co největší počet žáků do organizace i průběhu soutěže (tvorba, hlasování ve všech kolech, realizace cen apod.)
  • učit žáky hodnotit výkony své i výkony spolužáků
  • použít kvalitní a zajímavé žákovské práce jako podklad pro výuku
  • odměnit a zveřejnit vítězné práce

Výsledky a jejich prezentace

  • práce žáků jsou prezentovány na nástěnkách
  • výsledky soutěže jsou zveřejněny na internetových stránkách školy
  • vítězné práce jsou vystaveny ve vestibulu školy

Koncert k poctě Emy Destinnové

Koncert k poctě Emy Destinnové se koná vždy v dubnu. Na koncertech účinkují významní sólisté opery Národního divadla v Praze. Patřili mezi ně např. barytonista František Zahradníček, sopranistky Dana Burešová, Ludmila Vernerová a Dagmar Vaňkátová nebo mezzosopranistka Veronika Hajnová. V některých ročnících koncertu vystoupili také současní nebo bývalí žáci naší školy, které studují hudební obory nebo již umělecky působí, např. Ada Bílková (operní zpěv) či Kateřina Janálová (housle). Čestnými hosty koncertu a patronkami soutěže byly herečky Taťjana Medvecká nebo Dana Batulková.

 

Video a foto z minulých soutěžních ročníků:

 

 

Kalendář akcí

Prohlídka školy

Prohlídku naší školy ve fotografiích si můžete zobrazit zde.

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové