2. C

Třídní učitelka: Mgr. Jana Jauernigová

Čarující Mozart

Ve čtvrtek 26. ledna jsme se těšili na koncert Pražské komorní filharmonie. Nejprve jsme si ve třídě povídali o tom co je to orchestr a jaké nástroje v něm můžeme vidět a hlavně slyšet. Zopakovali jsme si pravidla slušného chování na koncertě. Následovalo čtení o životě a díle W. A. Mozarta. Prohlíželi jsme si  jeho portréty a další obrázky. Zaujalo nás, že koncertoval již v 6 letech. Cestu tramvají a metrem jsme bezpečně zvládli a dorazili na pořad "Čarující Mozart". Moc se nám líbil barevný začátek, který dokresloval nápaditou, barevnou a hravou hudbu W. A. Mozarta. Pod taktovkou Jana Sedláčka jsme vyslechli ukázku z Malé noční hudby, Tureckého pochodu další ukázky z oper. Duet Papagena, Papageno z opery Kouzelná flétna byl velmi zábavný. Následující den ve škole jsme si povídali o svých zážitcích a pocitech z předešlého dne. V programu pořadu jsme vyluštili křížovku a dozvěděli se jméno Mozartova mazlíčka a pejska, kterému říkal Bimberl.

 

Veselí sněhuláci

O víkendu jsme se všichni radovali ze sněžení a napadnutého sněhu. Mnozí z nás si užili radovánek na sněhu a ve třídě jsme si nakreslili krásné, veselé a hravé sněhuláky, kteří dnes vystavení na nástěnce přivítají předškoláky.

Jak vzniká hedvábí

Při výuce si často vysvětlujeme neznámé pojmy. Mnohdy zjistíme spoustu nových a zajímavých věcí. Tímto způsobem jsme se dostali k malému třídnímu projektu „Jak vzniká hedvábí?“ a žáci doma s pomocí rodičů vyhledávali informace o hedvábí. Někteří z žáků měli moc pěkně připravený tento projekt a všichni již víme, že na výrobu hedvábí přišli před mnoha lety zcela náhodou v Číně. Také jsme se dozvěděli, jakým způsobem se tato informace dostala dále do jiných končin.

Ovocný den

V pátek 20. ledna jsme se všichni těšili na třídní projekt - Ovocný den. Každý z nás donesl nějaké ovoce a také jsme měli k dispozici ovoce z programu Bovýsek - ovoce do škol. Začali jsme čtením a povídáním o ovoci. Ukazovali jsme si na mapě, kde roste, přiřazovali k názvům ovoce obrázek a případně konkrétní donesený kus ovoce. Potom jsme ovoce třídili na exotické a to, které roste u nás. Následovalo čtení příběhu O Markétce a vitamínech. Navázali jsme povídáním o tom, proč je ovoce zdravé a přečetli jsme si i básničky o vitamínech. Také jsme si procvičili čtení vázaného písma. Při čtení O jabloňce jsme dále procvičili roční období a typické počasí pro jednotlivá roční období. Zábavné bylo řazení banánů podle stupně zralosti. Nejvíce nás bavila hra Na obchod. Každý z nás byl jednou prodavač a jednou zákazník. Pokaždé jsme si důkladně procvičili počítání. Museli jsme si dávat pozor, jestli nám prodávající správně vrací peníze. Při této hodině jsme využili ochoty paní vychovatelky, která nám pomáhala loupat a krájet ovoce. Opět jsme se všichni vystřídali. Protáhli jsme se při hodině tělocviku a potom jsme se s chutí pustili do výborného ovocného salátu, který byl chutný, voňavý a plný vitamínů a minerálů.

Sportík s trenérem florbalu

V lednu jsme začali s trenérem florbalu procvičovat obecné pohybové dovednosti, obratnost, postřeh a práci s florbalovým míčkem i florbalovou hokejkou. Při hrách si procvičujeme nejen dodržování pravidel, ale užijeme si i spoustu zábavy.

První týden v novém roce 2023

Hned po návratu do školy jsme si nejprve pověsili nový třídní nástěnný kalendář na rok 2023. Samozřejmě jsme si vyprávěli zážitky a dojmy z vánočních prázdnin. Také jsme si donesli na ukázku dárek, který nám pod stromečkem udělal největší radost. Čekalo nás i malé překvapení od paní učitelky. Potom nastalo postupné procvičování probrané učební látky. Pilně se připravujeme na pololetní opakování učiva a prověřování našich znalostí. Četli jsme si O třech králích , vypracovali o nich pracovní list a zazpívali si píseň My tři králové. Při pracovních činnostech jsme si vyrobili z citronu prasátko pro štěstí a donesli ho domů rodičům. Radost nám dělá třídní pohanské slunce. 

Andělský den

Na poslední den před vánočními prázdninami jsme se všichni moc těšili, protože nás čekal tradiční andělský den. Všem andělům to moc slušelo. Procvičili jsme čtení i prvouku. Napsali jsme si vánoční andělský diktát, který paní učitelka ohodnotila zlatou fixou. Protože učivo o tvrdých a měkkých souhláskách dostatečně procvičujeme ve škole i doma, tak paní učitelka mohla psát skoro samé zlaté jedničky s hvězdičkou. Následovalo čtení s porozuměním a dokreslování do obrázků podle zadání. Potom přišlo na řadu i andělské počítání. Po přestávce se nám andělé představili, řekli o svých andělských skutcích a někteří přidali i ukázku letu. Odměnou nám bylo sledování vánoční pohádky a mlsání dobrot a cukroví, které nám maminky s láskou připravily. Tečkou za andělským dnem byl poslech koled hraných našimi spolužačkami na zobcovou flétnu. Andělský den se nám všem moc líbil a teď už jen netrpělivě čekáme, až se 24. prosince setmí a nastanou námi očekávané chvíle.

 

Vánoční příběh

Ve středu 21. prosince jsme byli pozváni na představení Vánoční příběh. Při sledování tohoto příběhu jsme postupně vyslechli spoustu krásných vánočních písní. Celé představení doprovázela hrou na klavír paní učitelka Miroslava Khunová. Pod jejím vedením se celé představení vydařilo a byli jsme moc rádi, že jsme na něj byli pozváni. Paní učitelce i všem účinkujícím moc děkujeme za milé předvánoční naladění.

Vánoční přání pro rodiče

Třídní projekt jsme zahájili otiskem svých prstů. Přáníčko jsme potom dokreslili a ze čtvrtky na nás vykoukli tři sobíci. Pod vedením paní učitelky jsme pečlivě trénovali psaní žertovné vánoční básničky. Po napsání a překontrolování napsaného následovalo vložení přáníčka do obálky, kterou jsme zalepili a z druhé strany jsme přidali tři razítka andělů. Nakonec jsme cestou na oběd obálky vlastnoručně vhodili do poštovní schránky. Moc se těšíme, že tato přáníčka našim rodičům udělají v tomto předvánočním čase velkou radost. 

Andělské adventní čtení

Čekání na Vánoce si zpestřujeme andělským čtením. Nejprve jsme si vylosovali číslo dne, kdy budeme číst. Každý den jeden z nás čte příběh andílka z Obláčkové ulice. Tento příběh si spolu s krásným obrázkem barevného andílka k vystřižení a slepení potom neseme domů, kde si ho můžeme vystavit. Po přečtení nás čeká sladkost v adventním kalendáři. Pokud nám zbyde troška času, tak si čteme další zajímavosti z vánočních knih. Toto čtení se nám moc líbí. Moc dobře si pamatujeme, které číslo jsme si vylosovali a kdy na nás přijde řada.

Tvoříme ozdobičku anděla

Při pracovních činnostech jsme si vyrobili ozdobičku anděla z kolíčku na prádlo, čtvrtky, notového papíru a bílé vlny. Při hodině jsme se také učili vzájemně si pomáhat. Protože jsme byli šikovní, tak jsme nakonec stihli vystřihnout i Mikuláše a vytvořit mu pořádné vousy.

Louskáček

V úterý 6. prosince jsme se vydali do Ústí nad Labem. Divadlo nás oslnilo svou krásou a všichni k nám zde byli velmi vstřícní. Ve škole jsme si už minulý týden pouštěli ukázky z Louskáčka na interaktivní tabuli a seznámili se s příběhem, který malá Klárka o vánočním čase zažívá. Při sledování nového nastudování představení jsme zapomněli na čas a chvilku snili sny společně s Klárkou. Velmi se nám líbily kostýmy, scéna i choreografie. Výkony tanečníků a hudebníků jsme ocenili potleskem. Toto představení přispělo k předvánočnímu naladění.

Mikuláš v naší třídě

V pondělí 5. prosince jsme si nejprve četli o Mikulášovi. Dozvěděli jsme se, že byl biskup, žil ve městě Myra a byl hodně oblíbený a štědrý. Také již víme, že mezi jeho atributy patří biskupské roucho, berla a biskupská mitra. Po chvíli jsme na chodbě uslyšeli rachot a do třídy přišel Mikuláš se svými pomocníky čerty a anděly. Společně jsme všem zazpívali Píseň pro čerta a hned jsme měli méně obav. Andílci nás za to odměnili sladkostí. Mikuláš nám donesl nadílku s voskovkami, tužkou a novým pracovním sešitem. Po jejich odchodu jsme ještě na tabuli našli položený jeden kousek uhlí, který tam čerti zanechali, aby nám připomínal, že se máme chovat slušně a pokud možno nezlobit. V lavicích jsme potom psali o Mikulášovi jaký je a co dělá. Totéž jsme napsali i o čertovi a andělovi. Na úplný závěr jsme si všechno společně přečetli.

Čertíci, pracovní činnosti

Všichni se těšíme na nadílku od Mikuláše. Při pracovních činnostech si každý z nás jednoho čertíka vyrobil. Tímto tvořením jsme se snažili zmenšit obavy z toho, že s Mikulášem naděluje nejen anděl, ale často i čert. Za tyto krásné čertíky jsme dostali jedničku do notýsku. Potom jsme se s čertíky vyfotografovali a na malinkou chvilku jsme předstírali, že jsme čertíci. Nakonec se všichni naši čertíci ohřívají u pekelného ohně na nástěnce.

Význam slov procvičujeme interaktivně

Učební látka týkající se významu slov nás moc bavila. Do skupin jsme třídili slova podřazená a přiřazovali k nim příslušná slova nadřazená. Doplňovali jsme k nim také další slova souřadná. Do vět jsme doplňovali vhodná slova souznačná nebo protikladná. S mnohoznačnými slovy jsme tvořili různé věty podle významu slova a pomáhali jsme si obrázky. Například při vysvětlování více významů slova jeřáb, jsme společně zjistili novou informaci, že jeřáb oskeruše má plody, které řadíme mezi malvice. Také nás bavila slova citově zabarvená, lichotivá i hanlivá. Tuto učební látku jsme si na závěr procvičili u interaktivní tabule.

Sportík s trenéry juda

V listopadu jsme s trenérem z programu Sportík začali trénovat základy juda. Trenér nám po pozdravu vysvětlil, že se jedná o japonské bojové umění a základy sebeobrany. Také jsme se dozvěděli celý název Kokodan Judo. Seznámil nás s hlavními hesly juda. Využít co nejlépe svoji sílu a porazit tak i silnějšího soupeře. Zdůraznil vzájemný respekt mezi lidmi. Po rozcvičení jsme trénovali pády. Moc nás bavila hra na žížaly a pavouky. Hodinu jsme zakončili opět pozdravem.

Adventní charitativní trhy

V podvečer 22. listopadu jsme se společně sešli ve slavnostně připravené a vyzdobené třídě. Třídou se linula vůně perníčků, které jsme za vydatné pomoci paní vychovatelky pro naše rodiče připravili. Rodiče si na uvítanou rozsvítili svícínky, které jsme ten den v adventní dílně vyrobili. Potom jsme jim zazpívali naši oblíbenou píseň „Písnička pro čerta“ a někteří přidali i čertovské výrazy. Následovalo čtení z knihy Miloše Kratochvíla „Mikuláš, Ježíšek, pan Vrána a my“. Všichni se v četbě vystřídali a rodiče ocenili potleskem výkon nového žáka cizince za jeho pokroky. Potom jsme ještě zopakovali, o čem jsme četli. Následoval Adventní charitativní trh. Všem rodičům děkujeme za jejich štědrost a věříme, že jim naše výrobky udělaly radost a pomohly vytvořit předvánoční atmosféru plnou očekávání.

Projekt - Proč je 17. listopadu státní svátek?

V pondělí 21. listopadu jsme si společně četli zápisky o tom, proč byl 17. listopadu státní svátek. Při každém dalším čtení jsme si řekli, co nového jsme o tomto svátku slyšeli. Postupně jsme zjistili spoustu nových informací, týkajících se tohoto důležitého data naší historie. Vysvětlovali jsme si neznámé pojmy a povídali si o životě našich rodičů a prarodičů před tímto datem. Vysvětlili jsme si také pojmy svoboda a demokracie.

Příprava na tradiční Adventní charitativní trhy

Na tradiční Adventní charitativní trhy se pečlivě připravujeme již od září, kdy jsme ve volných chvílích kreslili obrázky do třídního kalendáře na rok 2023. Průběžně pracujeme na dalším překvapení, které bude vyrobeno z dřevěných kolíčků. Při práci na dalších výrobcích, které připravujeme pro rodiče, jsme si užili překrásnou vůni, která nám připomněla, že se Vánoce pomalu, ale jistě blíží. Ještě máme před sebou několik dalších aktivit na zrealizování našich nápadů. Prozatím čekáme na objednaný materiál, jelikož chceme, aby některé z našich výrobků měly trvalý charakter a vydržely nám dlouho. Moc se těšíme na hojnou účast našich rodičů na Adventních trzích, že si společně užijeme předvánoční atmosféru. Naši rodiče jistě ocení naše dosavadní snažení a jejich štědrost pak pomůže zpestřit život dětem, které nemají to štěstí jako my v naší duhové třídě. Toto kolo radosti a štěstí pak plně naplní poselství Vánoc.

Pražský hrad

Na svátek sv. Martina jsme se vydali na Pražský hrad. Před katedrálou sv. Víta nás přivítala milá paní průvodkyně. V katedrále jsme si nejprve povídali u okna s vitrážemi, na kterých je zobrazen sv. Václav a jeho babička Ludmila. Postupně jsme prošli celou katedrálu a dozvěděli se spoustu zajímavostí. Nejvíce nás zaujala překrásně zdobená Svatováclavská kaple a Zlatá brána. Na nádvoří nám paní průvodkyně ukázala okna korunní komory, kde jsou uloženy české korunovační klenoty. Starý královský palác nás ohromil krásnou klenbou a rozlehlostí Vladislavského sálu, kde se v minulosti konaly korunovační slavnosti i rytířské souboje. Moc se nám líbil originální královský trůn a repliky korunovačních klenotů. Při rozloučení nás paní průvodkyně moc pochválila nejen za naši pozornost, ale především za naše znalosti z historie. Ve Zlaté uličce jsme si prohlédli rytířské brnění i zbroj. Vykoukli jsme z okének do podhradí a prohlédli si malé světničky. V bazilice sv. Jiří jsme pozorovali odlišný stavební sloh a výzdobu. Při návratu do školy jsme si užili podzimní radovánky a těšili se na oběd. Den se nám moc vydařil a líbil.

Projektový den

Projektový den jsme zahájili s předstihem již 10. listopadu, protože na 11. 11. jsme měli objednanou prohlídku Pražského hradu s průvodkyní. Při hodině čtení jsme si na interaktivní tabuli četli nejzákladnější informace o EU a učili jsme se je vyhledávat i v tabulkách. Dozvěděli jsme se co je EU, kolik má členských států, jakou má vlajku apod. Následně jsme shlédli krátké video o říjnovém setkání představitelů států EU na Pražském hradě. Ve videu jsme se dozvěděli hlavní témata, která se na tomto setkání probírala. Na koberci jsme potom přečetli názvy jednotlivých států a jejich hlavních měst. Řekli jsme si o případných zajímavostech těchto zemí a přidávali vlastní zážitky z cest po těchto zemích. Na samý závěr si každý z nás vymyslel název svého vlastního imaginárního státu a nakreslil i svoji vlastní vlajku.

Sportík s trenéry fotbalu

V říjnu a listopadu jsme cvičili sportovní dovednosti důležité pro fotbal. Trénovali jsme postupně se dvěma trenéry a zažili spoustu zábavných her. Vždy jsme se nejprve pořádně rozcvičili a protáhli. Moc se nám líbil račí fotbal. Pan trenér moc pochválil i děvčata z naší třídy a ocenil jejich zápal pro hru.

Těšíme se na první sníh

Moc se těšíme na první sníh a sněhové radovánky. Při hodinách čtení jsme četli nejrůznější pranostiky a vysvětlovali jsme si je. V družině nás paní vychovatelka podrobněji seznámila s pranostikou týkající se 11. listopadu. Dozvěděli jsme se o životě sv. Martina, jeho rodišti a otci. Také o tom, že vždy jezdil na bílém koni a jedné chladné noci se s žebrákem rozdělil o svůj plášť. Dále jsme se dozvěděli, proč je tradicí i svatomartinská husa. Je to proto, že husy svým kejháním Martina prozradily a on se pak nakonec přece jen stal biskupem. Všechno jsme potom v družině i při vyučování znázornili a máme vystaveno na nástěnce. Moc se těšíme na první sníh, protože je předzvěstí nadcházejícího předvánočního času a těšení.

 

Projekt - Proč je 28. října státní svátek?

Po podzimních prázdninách jsme si postupně četli, co jsme zjistili o tom, že se 28. října slaví státní svátek. Pozorně jsme poslouchali, když někdo četl novou informaci. Potom jsme sledovali příběh o vzniku naší republiky z Dějin udatného českého národa. Prohlédli jsme si fotografie naše prvního prezidenta a se zájmem sledovali unikátní záběry, kdy pan prezident navštívil školu v Lánech. Teď už všichni víme o tomto státním svátku mnoho nových informací.

 

Abecední řazení slov

Učíme se abecedu a také řadit slova podle abecedního pořádku. Nejprve jsme procvičovali toto učivo formou skupinové práce a teprve potom jako práci samostatnou. Začínali jsme s kartičkami slov a jejich přemísťováním podle abecedy, protože je to pro některé z nás jednodušší. Nyní už mnozí zvládneme řadit slova podle abecedy již bez kartiček.

Geometrie, modelování přímek a bodů

V geometrii se seznamujeme s novými pojmy. Poznáváma body, přímky, čáry lomené a křivé. Nejprve jsme přímky a body modelovali. Hodně nás to bavilo a nové pojmy si tak určitě dobře zapamatujeme. Příště už budeme rýsovat.

Činnostní učení, pořádek vět v příběhu

Velmi nás baví opravovat text s přeházeným pořadím vět. Dost se u toho zasmějeme, ale někdy nám to dá i trochu zabrat. Prací ve skupinkách na koberci si procvičujeme nejen probírané učivo, ale učíme se i spolupráci a efektivní komunikaci se spolužáky. Někdy přijde na řadu i práce s chybou. To si potom při opravě chyby vzájemně pomáháme. Ve skupinkách jsme podle časové posloupnosti řadili nejdříve obrázky z pohádky a teprve potom věty v příběhu.

Matematika hravě

V matematice jsme již začali počítat do stovky. Pomocí tabulky čísel do 100 a figurek ze stolních her si hravou formou upevňujeme pojmy jednotky, desítky, číslo hned před, číslo hned za apod. Tabulka a figurky nám také pomáhají určovat čísla, která mají o několik jednotek či desítek více nebo méně. Takto se učíme, jsme aktivní a přitom nás to i baví.

Návštěva školní knihovny

V úterý 11. října jsme navštívili školní knihovnu. Společně jsme si zopakovali pravidla správného zacházení s knihami. Paní knihovnice nám připomněla, jak jsou označené knihy pohádkové, o zvířátkách, s dětským hrdinou a knihy poučné. Potom jsme si vybranou knihu prohlíželi a rozhodli se, jestli si ji zapůjčíme domů k domácí četbě. Jsme již zdatní čtenáři.

Poznávání stromů

Při hodině prvouky jsme si prohlíželi donesené větvičky jehličnatých a listnatých stromů. Podle tvaru listů, jehlic a šišek jsme určovali názvy stromů.

Popletené věty

Učíme se poznávat druhy vět a psát za ně správná znaménka. Nejvíce nás baví popletené věty. Všichni jsme se při jejich čtení a opravě moc nasmáli.

Podzimní tvoření

Při pracovních činnostech, výtvarné výchově i ve družině tvoříme obrázky a výrobky s podzimní tematikou. Využíváme k tomu krásně barevné podzimní listy. Tvoříme zvířátka skutečná i fantastická. Tyto činnosti nás moc baví.

Projekt svatý Václav

Protože byl ve středu 28. září státní svátek, tak jsme dostali speciální úkol. Napsali  jsme, co jsme se dozvěděli o tom, že tento den je dnem české státnosti. Ve čtvrtek jsme si v kroužku na koberci přečetli, co jsme zjistili. Pozorně jsme poslouchali, když někdo z nás měl něco nového, co jsme ještě neslyšeli. Potom jsme si přečetli o Václavovi z knihy Obrázky z českých dějin a pověstí. Následovalo sledování příběhu o Václavovi z Dějin udatného českého národa. Poslechli jsme si i chorál "Svatý Václave" a prohlédli si některé fotografie s touto tematikou. Na závěr jsme si zopakovali všechno, co jsme si zapamatovali a vybarvili si obrázek Václava. Druhý den jsme si všechny vědomosti ještě zopakovali a přečetli si v učebnici pověst o svatém Václavovi.

Sportujeme s trenérem rugby

Konečně jsme se dočkali a opět sportujeme na čerstvém vzduchu s trenérem rugby. Z loňska se již dobře známe s trenérem Fandou a užíváme si jeho skvělé hry. Trénujeme obratnost, postřeh i dodržování pravidel. Moc se těšíme na příští hodinu

Sluníčko pro radost

Při pracovních činnostech jsme si pro radost vytvořili usměvavá sluníčka, která mají ze dvou prodloužených paprsků ruce a vybízejí nás k hřejivému obejmutí. Užíváme si podzimního svitu sluníčka, když vystřídá déšť a vykoukne zpoza mraků. Také ve školní družině tvoříme a těšíme se na nástěnku z těchto výtvorů.

Co se děje? Venku leje

V tomto týdnu bylo deštivé počasí a tomu jsme přizpůsobili i čtení a tvoření ve třídě. V básničce jsme vyhledávali rýmy a také jsme si zopakovali znalost měsíců a luštili rébusy. Voda padala proudem za okny. Se zájmem jsme to pozorovali a v prvouce jsme si zopakovali druhy počasí a jejich značky.

 

Jsme velcí čtenáři

Již jsme velcí čtenáři a do školy nosíme zápisy o domácí četbě. Spolužáky informujeme nejen o obsahu přečtené knihy, ale i o tom co nás při čtení nejvíce zaujalo. Většinou přineseme i ukázku přečtené knihy, kterou ostatním spolužákům doporučujeme k přečtení. Samozřejmě se seznámíme i s autorem knihy a se zájmem si prohlížíme ilustrace. Pokud nám vyjde čas, tak si přečteme i krátké ukázky.

Ohlédnutí za prázdninami

Na konci prvního celého týdne ve škole jsme si báječně užili stavění domečků pro skřítky. Nejprve jsme se pořádně protáhli. Také jsme cestou pozorovali přírodu a povídali si o všem co vidíme. Někteří přidávali i prázdninové zážitky. Tato relaxace v parku nám všem byla skvělou odměnou za kvalitní práci ve třídě.

Plná třída králů zvířat

Při pracovních činnostech si každý vytvořil vystřihováním, vybarvováním a motáním krásného lva. Pečlivě jsme si procvičili prstíky, které po prázdninách zase píšou písmena a čísla do sešitů. Z hotových výrobků jsme měli všichni velkou radost a odnesli jsme si je domů.

Už jsme druháci

Ve čtvrtek 1. září jsme se všichni sešli v naší duhové třídě. Čekalo nás několik novinek. Ve třídě máme nejen nové spolužáky, ale i novou paní vychovatelku. Po úvodním přivítání jsme se všichni paní vychovatelce představili a řekli jí co máme a nemáme rádi. Také paní vychovatelka se nám představila a na oplátku i ona nám řekla co má a nemá ráda. Zítra se všichni těšíme na úplně nové učebnice a pracovní sešity, ale hlavně na povídání o prázdninových zážitcích.

Rozloučení s 1. třídou

V pátek 24. 6. 2022 jsme přišli všichni do školy ve svátečním. Slavnostně jsme si převzali vysvědčení, přečetli jsme si dopis od paní učitelky a potom jsme se moc těšili, že si naposled společně zazpíváme. Oblíbili jsme si píseň "Hubatá kopřiva", kterou doprovázíme pohybem a moc se u toho nasmějeme. Při kratičké relaxaci jsme zavzpomínali na proběhlý školní rok a každý řekl co se mu v 1. třídě nejvíc líbilo. Byl to především "Andělský den", výlety, cvičení a samozřejmě hudební výchova. Většinou se dětem líbil celý školní rok a to je prostě paráda. Těšíme se na prázdniny a společné zážitky s rodiči a kamarády.

Výlet, mýdlárna Boemi

První letní středu tohoto roku jsme se vydali na výlet do mýdlárny Boemi. Nejprve nás přivítal pan majitel. V kosmetické manufaktuře nám vysvětlili i ukázali výrobu mýdla. Následovala vlastnoruční výroba mýdla.  Každý si mýdlo za dopomoci zabalil na foliovacím balicím stroji. Pokračovali jsme seznamováním s voňavými přírodninami. Nejprve s názvem a přiřazením ke správnému obrázku a potom podle vůně. Odměnou nám bylo malé pohoštění, aby nás neomámila všudypřítomná vůně. Posílili jsme se svačinkami od maminek a v obchůdku jsme jim zakoupili některý z voňavých výrobků. Pevně věříme, že z toho naši milí budou mít radost. Na závěr nám byla vysvětlena receptura na výrobu pěnivé koule do koupele. Jako ukázku jsme mohli sledovat, jak ve vodě pění. To bylo úžasné. Všichni se nám ochotně věnovali a rozloučili se s námi dárkem v podobě voňavého mýdla. Výlet se nám všem moc líbil.

Překvapení pro tatínky

Předposlední týden školního roku jsme se věnovali tvorbě překvapení pro tatínky, aby jim nebylo líto, že myslíme jen na maminky. Moc dobře víme, jak jsou pro nás oba rodiče důležití. Den otců nás tedy nepřekvapí a jsme na něj připraveni. Nejprve jsme se snažili zachytit co nejvěrnější podobu tatínků. Portréty tatínků jsme kreslili rudkou. Potom jsme obrázky smotali do ruličky a převázali barevnou stužkou. Na list jsme potom napsali spoustu věcí o svém tatínkovi. Nejen jeho jméno, ale i to co rád dělá a jí, co nám často říká, proč ho máme rádi a spoustu dalších věcí. Těšíme se, že z toho bude doma spousta radosti.

Těšíme se na letní prázdniny

Při pracovním vyučování jsme si s radostí vytvořili nejprve louku s vlčími máky. Ten kdo byl rychlý, tak stihl i pestrobarevnou letní louku. Ti nejrychlejší stihli dokreslit i spoustu drobného hmyzu, který se na loukách vyskytuje. Báječně se nám toto tvoření propojilo i s učivem prvouky.

Sportovní den

V pondělí 6. června jsme se probudili do deštivého rána. Nic nás neodradilo v chuti zasportovat si a poměřit síly se spolužáky z ostatních tříd. Nejprve jsme se ve sportovním areálu rozcvičili a potom jsme podle harmonogramu absolvovali jednotlivé kategorie sportovních soutěží. První byl na řadě skok z místa, následoval hod kriketovým míčkem a na závěr jsme běželi 50 metrů. Vyvrcholením byla štafeta sestavená z nejrychlejších běžců a běžkyň. Velkou radost nám udělalo osvěžení nanukem.

1. červen

Ráno jsme ve třídě nejprve otočili stranu kalendáře na poslední měsíc školního roku. Mnozí z nás věděli, že tento den slaví svátek děti. Učení probíhalo zábavnou formou. Ve dvojicích jsme si procvičili dosavadní znalosti. Při pracovním vyučování jsme s radostí vytvořili želví rodinky.

Taneční variace při tělocviku

Při hodinách tělocviku nyní trénujeme variace s tanečními kroky společenských kroků. Baví nás hra taneční mrazík a taneční zrcadlo. Naposledy jsme trénovali společenský tanec Cha-cha.

Ptačí řeči

Při pracovním vyučování jsme vytvořili dvojici ptačích kamarádů. Vystřihování nám šlo lehce, ale proplétání barevných proužků nám dalo zabrat. Někteří využili pomoc paní učitelky nebo spolužáka. Nakonec jsme všichni měli z ptáčků velkou radost. Následující hodinu jsme si četli, jakou řečí se různé druhy ptáků dorozumívají a na úplný závěr jsme to i napsali.

Divadlo

V pondělí 23. května nás čekalo pokračování divadelního představení "O nejlokomotivovatější lokomotivě". Opět jsme se setkali s nejvyšším panem železničářem Blahošem, který řešil budoucnost nejlokomotivovatější lokomotivy, která se nedala v běžném provozu používat. S jejím osudem pomohla holčička Šišinka s dobrým srdcem a všichni v publiku, kteří pomáhali se zaříkadlem: "Mašinko, výhybko, hradlo, most, prosím tebe o milost. Pusť mě k panu Zababovi!" Pan Zababa lokomotivu proměnil v raketu, která se proletěla ve vesmíru a vrátila se nakonec bezpečně zpět a pan Zababa se také změnil v dobrého kouzelníka.

Aniččino srdíčko

V pátek 13. května jsme se moc těšili na divadelní představení "Aniččino srdíčko". Ocitli jsme se v lese plném skřítků a seznámili se s rodinou skřítků. Kulda byl báječný skřítek, ale moc si nevěřil. Odešel z domova a seznámil se s holčičkou Aničkou. Zažíval s ní spoustu legrace, ale rodina skřítků byla smutná, že Kulda není s nimi doma. Proto se rodina skřítků vydala Kuldu hledat. To se jim podařilo a hlavně se jim podařilo uzdravit Aničku. Poháka se nám moc líbila a společně jsme si při ní zazpívali i několik písniček.

 

Sportujeme venku

Počasí nám přálo a proto jsme toho hned využili a sportovali na novém školním hřišti. Pohybovali jsme se jako nejrůznější zvířátka a zahráli jsme si několik soutěživých her. Pod stromy se nám moc dobře dýchalo a sluníčko nás šimralo na tvářích. Velkou radost jsme měli, když nás paní trenérka pochválila. Máme moc rádi závěrečné ukončení hodiny formou společného pokřiku.

 

Překvapení pro maminky

Jako překvapení k svátku maminek jsme nejprve nakreslili rudkami portrét svojí maminky. Při kresbě jsme se snažili co nejpřesněji zachytit tvář maminky. Potom jsme napsali veršované přání. Dále jsme pomocí lepidla a levandule vytvořili voňavé přáníčko. Po zaschnutí jsme nadepsali obálku a do ní přáníčko vložili. Nakonec jsme portrét maminky stočili do ruličky a převázali barevnou stužkou s mašličkou. Věříme, že maminkám naše snažení udělalo radost.

Učeníčko, učení

V matematice procvičujeme zejména rozklady čísel, která budeme využívat při počítání s přechodem přes desítku. Již jsme s tímto učivem začali a výborným pomocníkem nám jsou barevná víčka od nápojů. Navíc nás to i baví. Rádi využíváme práci u interaktivní tabule. Zábavné jsou příklady, které nám za odměnu při správném počítání odhalí krásný obrázek. Při čtení se zaměřujeme na čtení s porozuměním. Pracujeme s textem, odpovídáme na otázky a případně si odpověď v textu barevně označíme.

Návštěva knihovny

V úterý 26. dubna nás paní knihovnice přivítala ve školní knihovně. Nejprve nám přečetla krátkou ukázku z knihy, kde jsme se dozvěděli příběh malého štěňátka. Potom jsme si vybírali z knih v knihovně. Nakonec si někteří z nás jednu knihu zapůjčili a odnesli domů k domácí četbě.

Divadlo

V pondělí 25. dubna jsme se všichni moc těšili na představení "O nejlokomotivovatější lokomotivě". Po příchodu jsme se postupně usadili okolo celého kolejiště a nejprve jsme si společně zopakovali důležitá slova z železničářské terminologie. Hned po zahájení jsme se rázem ocitli na Smíchovském nádraží. Zde je přednostou stanice přísný a pyšný nejvyšší pan železničář, který touží po největší, nejdražší a nejlokomotivovatější lokomotivě na světě. Tu dokáže sestrojit pouze obávaný černokněžník Zababa. K němu se dostanou jenom ti, kteří umí za úplňku kouzelným slovem přehodit výhybku na tajnou kolej. Zababa nejprve poskytne nejvyššímu železničářovi vysněnou červenou lokomotivu. Protože lokomotiva není moc rychlá, tak má pan Blahoš, který co nevidět půjde do důchodu, za úkol koupit od černokněžníka Zababy nejrychlejší lokomotivu. Pan nejvyšší železničář není stále spokojen.  Do třetice se panu nejvyššímu železničáři  splní to nejtajnější přání. Jak bude příběh pokračovat, tak to se dozvíme 23. května. Už se moc těšíme.

 

Bubnování na drumbeny

Ve středu 20. dubna jsme se moc těšili na bubnování na drumbeny. Nejprve jsme si o rytmu povídali. Třeba, kde se s ním můžeme setkat a v jaké podobě. Vysvětlili jsme si pravidla následující hodiny a pak jsme si hodinu společně užili v rytmu národních písní i rozličných domorodých zvuků. Byla to báječná zábava.

Výlet

V pondělí 11. dubna jsme se vydali na výlet do Příbrami. Nejprve jsme navštívili velikonočně vyzdobený hornický domek. V maličkých světničkách na nás čekala spousta zábavného tvoření. Mohli jsme si vyzdobit kraslice voskem, uplést pomlázku, vyrobit píšťalku, navléknout náramek z korálků nebo vytvořit malou papírovou ovečku. Někteří pekli pečivo, které jsme zdobili mákem nebo rozinkami. Také jsme si mohli zakoupit nějaké drobnosti na památku. Potom jsme přešli do Hornického muzea, kde jsme si nejprve prohlédli sto let starý parní stroj a na závěr jsme se projeli hornickým vláčkem a prošli se hornickou štolou. Výlet byl moc pěkný.

Divadlo

Po jarních prázdninách jsme příchod jara oslavili návštěvou divadla. Všichni přišli slavnostně oblečení a těšili se na objednané představení. Divadlo v Dlouhé ten den mělo na programu představení "O líné babičce". Babička a hlavní hrdinka představení nebyla vůbec líná, ale jen si v důchodovém věku chtěla užívat krás života. To co doposud nestihla si postupně dopřávala v podobě nejrůznějších činností. Začala rychlou jízdou ve sportovním voze. Následoval výlet vzducholodí, potápění v moři, výstup na velmi vysokou horu apod. Během představení jsme si s herci zanotovali spoustu krásných melodií. Nejvíce všechny zaujala nádherná vzducholoď, která se všem volně vznášela přímo nad hlavami. Moc se těšíme, až zase navštívíme toto divadlo.

Masopust

Konec února jsme si užili v nejrůznějších maskách. Ten den bylo zábavné a veselé i učení. V pracovním sešitě jsme četli článek o dětech na karnevale. Povídali jsme si o masopustních tradicích. Četli nejrůznější říkanky a počítali slovní úlohy s touto tematikou. Na závěr dne bylo masopustní rejdění a zazpívali jsme si naše oblíbené písně.

Ovocný den

V únoru nám Bovýsek do třídy přinesl exotické ovoce. Nejprve jsme si z avokáda připravili guacamole a namazali ho na veku. Některým, kteří se odvážili ochutnat, moc chutnalo. Potom každý přinesl do školy ještě další druhy ovoce. Nejprve jsme si o nich povídali a pojmenovávali je. Ovoce jsme třídili na exotické druhy a to, které lze vypěstovat v našich končinách. Z písmenek jsme skládali věty o tom co se u nás ve třídě děje a potom jsme tyto věty přepisovali Comenia písmem. Přečetli jsme si článek o Zuzance a vitamínech. Následovala hra "Na obchod". Každý měl možnost si vyzkoušet prodej i nákup ovoce. Důkladně jsme si při této hře procvičili počítání ceny nákupů. Některým jsme pomáhali při kontrole vracení peněz od prodavače. Na závěr jsme ovoce umyli a nakrájeli do veliké mísy. Vznikl výborný ovocný salát plný vitamínů. Všichni jsme si moc pochutnali a někteří si i přidali.

Valentýnské tvoření

Při pracovních činnostech jsme s láskou a radostí vytvořili zápichy do květináčů ve tvaru srdíčka, které představuje zpívajícího ptáčka. Na jeho dekoraci jsme si dali záležet. Z jedné strany se ptáček dívá na svět a z druhé strany má zavřené očko. Přáníčka s medvídkem, který má srdce "na dlani" jsme vyrobili s paní učitelkou výtvarné výchovy. 

Gymnastika

V únoru procvičujeme při hodinách tělesné výchovy s trenérkami gymnastiky nejen celé tělo, ale zvyšujeme svoji obratnost při cvičení s náčiním a na nářadí. Moc se nám líbí štafety a opičí dráhy.

Jsme začínající čtenáři

Umíme již hodně písmen a proto jsme začali pracovat i s Čítankou. Začínáme hravou formou. Moc se nám líbila žertovná báseň Brambora. V pohádce O budce jsme svedli seřadit pořadí a jména jednotlivých zvířátek zabydlujících se v budce. Potom jsme si pohádku několikrát zahráli, aby si každý mohl vyzkoušet roli herce. Pracovali jsme s hlasem a pohybově ztvárňovali charakteristiku hraného zvířátka. Nakonec jsme nakreslili i obrázek. Těšíme se na další články a aktivity.

Sněhové radovánky

V lednu jsme při hodině pracovních činností vystříhali nejrůznější tvary a velikosti sněhobílých vloček a vyzdobili jsme si s nimi okna v naší třídě. Při hodinách výtvarné výchovy jsme potom vyrobili pestrobarevné kulichy s barevnými bambulkami, aby nám nebyla při "stavění" sněhuláků zima. Potom jsme se mohli dát do stavění sněhuláků. Zvládli jsme je nejen z modelíny, ale i z novinového papíru a nakreslili v chumelenici barevnými křídami. Jednou jsme společně oknem pozorovali skutečnou sněhovou bouři. Nakonec přišla řada i na lední medvědy.

Florbal s trenérem

V lednu pravidelně jednou týdně trénujeme s trenérem základy florbalu. Seznámili jsme se již s florbalovým míčkem a florbalovou hokejkou. Prostřednictvím her procvičujeme všechny potřebné dovednosti k samotné hře.

Ukázka vánočního potěšení

Na konci prvního týdne po Vánocích jsme si prohlédli dárky spolužáků, které jim udělaly pod stromečkem velikou radost. Nejvíce všechny zaujal drak chrlící oheň a páru. Prohlédli jsme si také spoustu zajímavých knih a her, potěšili se s novými mazlíčky a seznámili se s jejich jmény. Povídali jsme si ještě jednou o proběhlých svátcích a zimních radovánkách.

Činnostní učení

Po prázdninách si procvičujeme matematiku na koberci za pomoci donesených kamínků. Rozklady čísel nám tak jdou mnohem lépe a umíme vytvořit i čtyři příslušné příklady k rozkladu. Nejprve vždy píšeme dva příklady na sčítání a potom dva příklady na odčítání. Tím se učíme i zkoušky správného počítání.

Tři králové

Ve čtvrtek 6. 1. 2022 jsme si četli o Kašparovi, Melicharovi a Baltazarovi. Potom jsme si je vytvořili z připravených látek a dokreslili podle vlastní fantazie. Nakonec jsme si i společně zazpívali: My tři králové...

Domino

Ve slabikáři jsme četli článek o dominu. Někteří tuto hru neznali a proto jsme si ji hned na koberci společně zahráli. Nejprve to bylo obrázkové domino a potom početní domino. Bylo to poučné i zábavné. Teď už domino umíme všichni.

Novoroční překvapení

V novém kalendářním roce na nás po Vánocích čekalo malé překvapení. Byl to blok s vlastnoručně nakresleným úvodním obrázkem, voskovky, čokoládka a ozdobička. Někteří hned vyzkoušeli voskovky a nový bloček.

Kalendář na rok 2022 a chňapky pro sváteční pečení

Ve volných chvilkách jsme kreslili obrázky suchými křídami. Naučili jsme se pracovat se suchými křídami a roztírat je. Z obrázků jsme vybrali ty nejhezčí a paní učitelka nám vyrobila tradiční třídní kalendář. Jeden nám bude hned od ledna dělat službu a parádu v naší duhové třídě. Každý si odnesl jeden kalendář domů do svého pokojíčku. Ke kalendáři jsme přibalili chňapku dekorovanou textilními barvami do podoby rybky. Maminkám se určitě bude hodit při vánočním pečení. Také jim vždy připomene, že jsme šikovní a mysleli jsme na ně.

Přáníčko pro rodiče

V prosinci jsme pro rodiče nejprve vyrobili vánoční přáníčko s motivem tří králů. Potom jsme si nacvičili psaní nových písmen vyskytujících se v textu. Přání jsme napsali cvičně jen na papír a teprve potom jsme se soustředili na úhledné psaní již do přáníčka. Případné chyby jsme společně s paní učitelkou opravili. Také jsme se naučili, že při psaní přání do nového roku se opravdu píše malé n ve slově nového. Potom opravdu přejeme do celého nastávajícího roku. Nakonec jsme přáníčko vložili do nadepsané obálky se známkou a přidali jsme na zadní stranu razítka tří andělů. Pro mnohé z nás bylo velkým zážitkem i to, když jsme přáníčka v obálce společně házeli do poštovní schránky. Teď se těšíme, že přání vykouzlí úsměv na tváři našich rodičů a pochválí nás za naši snahu i naše pokroky ve psaní.

Interaktivní výuka

Moc se nám všem líbí zábavné učení u interaktivní tabule a je jedno jestli čteme, píšeme, počítáme, luštíme křížovky apod. Protože se učíme psát písmem Comenia Script, tak se snažíme pilně procvičovat i čtení vázaným písmem. Nejzábavnější je to, že nám naše prstíky píší na interaktivní tabuli barevně. Bylo moc milé, když se naší třídou nesl překrásný ptačí zpěv. Určit druh ptáčka podle zpěvu je však velmi obtížné. Stopy lesní zvěře ve sněhu jsme však spolehlivě rozpoznali.

Adventní čtení

Čekání a těšení se na Vánoce si zkracujeme čtením "Adventních pohádek". Každý den nás čeká nová pohádka s tématikou Vánoc. Hlavními hrdiny pohádek jsou například: vanilkový rohlíček, adventní věnec a hasiči, roztátý sněhulák a podobně. Také si odstřiháváme uběhnuté prosincové dny na adventním třídním kalendáři. Ovšem nejraději máme, když nám vyjde čas na čtení z knihy Miloše Kratochvíla  "Mikuláš, Ježíšek, pan Vrána a my". Při poslouchání těchto příběhů se smějeme celá třída a často dlouho i paní učitelka. Potom prosíme, aby ve čtení pokračovala. Moc rádi si po přečtení prohlížíme překrásné ilustrace Markéty Vydrové. Ve třídě se poslechem příběhů nechal inspirovat jeden z prvňáčků a s velkou obdivuhodností společně se svým spolužákem napsali svoji první podobnou knihu. Mezi námi je nejspíš budoucí spisovatel a také ilustrátor.

Mikulášské učení a čertovské počítání

V pátek jsme si kromě písařské zkoušky četli z vánočních knih o svatém Mikuláši. Pracovali jsme na připravených pracovních listech. Luštili jsme společně písmenkové tajenky a řešili čertovské příklady. Při tomto našem snažení nám Mikuláš nechal za dveřmi nadílku nejen s bonbony, čokoládovým lízátkem, ale hlavně s prvním perem a novým pracovním sešitem hravé hudební výchovy. Následně jsme si přečetli příběh z této pracovní učebnice a naučili se veselou "Písničku pro čertíka".

Písařská zkouška

V pátek 3. prosince nám skřítkové ve třídě zanechali dopis. Paní učitelka nám dopis od skřítků přečetla a pak jsme se pustili do vlastní písařské zkoušky. Přepisovali jsme písmena, slabiky a slova z tištěné podoby do písma Comenia Script. Také jsme opsali tímto písmem jednu větu. Všichni jsme se co nejvíce snažili, aby se nám práce povedla. Začali jsme správným sezením a držením tužky.  Někde se sice malá chybička objevila, ale nakonec jsme všichni obdrželi "Certifikát písaře první kategorie", který nás opravňuje k používání pera při psaní do písanky.

Předvánoční těšení

Těšení se na očekávané Vánoce jsme zahájili při pracovních činnostech obreslováním a vystřihováním vlasní ruky z různobarevných papírů. Výsledkem je krásný třídní vánoční stromeček, který nám zdobí dveře naší třídy a dělá radost nejen nám, ale při otevřených dveřích i spolužákům z ostatních tříd. Při výtvarné výchově jsme vytvořili nejprve andílky a potom i Mikuláše. Do trojice jsme při pracovních činnostech vystřihli veselého a zřejmě hodného čertíka. Kdo byl rychlý, tak stihl i čerta nakreslit.

Projektový den

Ve čtvrtek 25. 11. 2021 jsme se zúčastnili celoškolního projektového den s tématem finanční gramotnost. Začali jsme čtením a prohlížením knihy C. Collodiho "Pinocchiova dobrodružství". Nejvíce času jsme věnovali kapitole "Setí zlaťáků na zázračné pole". Všem bylo jasné, že se žádný zázrak nekonal. To jen lstivá liška a prolhaná kočka napálily Pinocchia. Společně jsme konstatovali, že se takto k penězům nelze dostat. Hlavním poučením z této pohádky bylo, že musíme být v životě obezřetní a nenechat se napálit. Následovaly úvahy dětí a odpovědi na otázky: Co jsou to peníze? Odkud se berou peníze? Jak tomu bylo dříve, když peníze nebyly? Proč si šetříme peníze? ... Potom jsme si na koberci společně prohlédli současné i starší mince a bankovky naší i cizí měny. Následovala hra na obchod s dětskými penězi. Při této hře jsme si důkladně procvičili sčítání i odčítání. Nejprve jsme zjišťovali kolik bude náš nákup stát a potom kolik nám má prodávající vrátit. Postupně jsme se vystřídali v rolích nakupujících a prodávajících. Zajímavé bylo zjištění, že jedna cena se dá zaplatit různým počtem mincí a hodnotou mincí. Následovala výtvarná dílna. Velmi nás zaujala frotáž mincí. Projektový den se nám vydařil.

Botanická zahrada

V pátek 22. 10. 2021 jsme se vydali na cestu do skleníku Fata Morgana. Předchozí den jsme si ověřili, že dobře zvládáme cestu hromadnou městskou dopravou. A to jsme ve škole teprve necelé dva měsíce. Cestou jsme dodržovali všechna pravidla bezpečného chování. V Botanické zahradě jsme měli objednaného průvodce na program "Cesta kolem světa za 225 metrů". Pan průvodce nám dával všetečné otázky a přiměl nás k přemýšlení a aktivitě. Moc se nám líbilo akvárium s exotickýmí rybami. Zajímavé byly ryby žijící ve tmě, které z tohoto důvodu nemají vyvinuté oči. Povídali jsme si u užitku jednotlivých rostlin. Nejzajímavější pro nás byly masožravé rostliny. Program se nám moc líbil. Do školy jsme se vrátili zpět procházkou přes park Stromovka. 

Pražská komorní filharmonie

Ve čtvrtek 21. 10. 2021 jsme se společně vydali na cestu do kulturního domu Ládví. Pražská komorní filharmonie měla připravený program s názvem "Na cestách časem". Pořadem nás provázeli skřítci Šíma a Lupi. Přivítali nás písní "Zpívejte s námi" a společně s nimi jsme si zanotovali: Hela helilou, muzikanti jdou... Poslechli jsme si ukázky z děl G. P. Telemana, W. A. Mozarta, I. Krejčího a mnohých dalších. Také nás skřítci seznámili s prací pana dirigenta a některými hudebními nástroji. Zaujala nás hra na cembalo, lesní roh a saxofon. Nakonec jsme panu dirigentovi pomohli řídit orchestr.

Pracovní činnosti

Hodně nás baví hodiny pracovních činností. Již na konci září jsme všichni dovedli vymodelovat nejmilejší slovo MÁMA a někteří přidali i vymodelovanou kytičku, srdíčko nebo duhu. Také se nám moc líbila práce při výrobě šnečků, která navázala na přípravné uvolňovací cviky předcházející psaní.

Program Sportík

Hned v září začali do naší třídy jednou týdně docházet sporovní trenéři. Pod jejich vedením jsme se nejprve seznámili se sportem rugby. Protože nám přálo počasí, tak jsme trénovali venku na hřišti. Užili jsme si spoustu zábavy a legrace. Míč na rugby nám mnohdy prováděl nezbedné kousky. Trenéra rugby vystřídala i trenérka, která pro nás měla připravené jiné a nové hry s neposedným míčem.

 

Začínáme

V září jsme se všichni společně sešli v naší duhové třídě 1. C a jsou z nás již prvňáčci. Říkáme si duháčci a v naší duhové třídě zažíváme spoustu zážitků. Nejprve jsme se seznámili s novým prostředím třídy, tělocvičny, jídelny a také školní knihovny. Ve školní knihovně nás paní knihovnice seznámila se správným zacházením s knihami a prohlédli jsme si některé pohádkové knihy. Někoho zaujaly více knihy o zvířátkách. Již brzy si budeme knihy půjčovat.

 školní rok 2022/23


školní rok 2021/22


 

 


Jméno a příjmení

e-mail: jana.jauernigova@zsemydestinnove.cz


Kalendář akcí

Jarní prázdniny

6. 2. 2023 - 10. 2. 2023

Školní jídelna a a školní družina mimo provoz

Prohlídka školy

Prohlídku naší školy ve fotografiích si můžete zobrazit zde.

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové