2. C

Třídní učitelka: Mgr. Jana Jauernigová

Sportovní den

Ve středu 5. 6. 2019 jsme se všichni těšili na sportovní den. Atletický stadion Olymp nám v horkém dni nabídl i příhodný stín pod stromy lip. Nejprve jsme se rozcvičili a následně jsme se vystřídali na všech stanovištích. Nejdřív jsme skákali do dálky z místa, pak následoval běh na 50 m a nakonec hod kriketovým míčkem. Po dopolední svačince jsme se osvěžili tvarohovým nanukem. Čtyři nejrychlejší běžci a běžkyně reprezentovali naši třídu v závěrečné štafetě.

Divadelní představení

V pátek 17. 5. 2019 jsme se všichni moc těšili na slibované představení "Tajemství z jezírka". Malá Anežka se snažila pomoci svému kamarádovi Jirkovi. V lese se seznámila s rodinou skřítků. Tatínek Borovec, maminka Borůvka a děti Kulda, Dubínek a Květuška pomohli přemoci škodolibého šotka, který začal ovládat Jirku. Nakonec vše dobře dopadlo a jezírko nám vyjevilo tajemství, že živý kamarád je mnohem víc než sebelepší počítač nebo televizní program.

Den matek

Pro naše nejmilejší maminky jsme vyrobili přáníčko s překvapením. Na volný list jsme napsali všechno, co o svojí mamince víme a nakreslili její portrét. Někteří z nás přáníčko mamince předali s vlastnoručně připravenou nedělní snídaní, aby to opravdu bylo co největší překvapení.

Podoby tance

Ve středu 10. 4. 2019 jsme v Městské knihovně pozorně sledovali taneční představení. Učitelé nás postupně seznamovali se všemi ročníky taneční konzervatoře a trpělivě vše vysvětlovali. Měli jsme možnost vidět nejrůznější druhy tanců a choreografií, počínaje klasickým baletem přes moderní taneční směry až po historické folklorní tance. 

Představení Kouzelný les

V pátek 5. 4. 2019 jsme se těšili na divadelní představení Kouzelný les. Hlavní hrdinkou příběhu byla malá Terezka, která byla velmi smutná, protože neměla bratříčka ani sestřičku a neměla si s kým hrát. Pro samé smutnění neviděla věci kolem sebe. V lese pomohla novým kamarádům s úklidem lesa a pomocníky jim byli i lesní skřítkové. Nakonec vše dobře dopadlo jako v každé pohádce. Terezce tento prožitý zážitek pomohl lépe vidět věci kolem sebe a radovat se z toho, co je. Na samém konci příběhu se Terezka dozvěděla, že brzy bude mít bratříčka a sestřičku.

Projektový den - kniha v našem životě

V úterý 2. 4. 2019 si každý z nás přinesl na ukázku několik knih. Povídali jsme si o tom, jak knihy vznikají a jak se vyrábějí, než se nám dostanou do ruky. Prohlíželi jsme si nejrůznější druhy knih - encyklopedie, atlasy, pohádky, básnické sbírky a knihy plné nejrůznějších nápadů a námětů. Nejvíce děti zaujala kniha z edice Kouzelné čtení s elektronickou tužkou. Potom jsme se přesunuli do Malostranské besedy na interaktivní výstavu Leporelo. Výstava byla nápaditá a mnozí z nás si v knihách nejen listovali, ale i četli. Uvědomili jsme si, jak je bezvadné umět číst a přečíst si, co nás zajímá.

Společenský den s Amosem

28. března 2019 jsme přišli ve společenském oděvu a oslavili jsme tak den učitelů. Četli jsme si, proč se den učitelů slaví právě tento den a dozvěděli jsme se spoustu nových informací o J. A. Komenském. Všichni už víme, že se mu říká učitel národů. Povídali jsme si o tom, proč je učení v životě člověka důležité a že se často učíme právě chybami. Velmi poučné a inspirativní byly příspěvky od rodičů, kteří nám popsali svoje životní příhody. Život je např. naučil, že jsou důležité i zdánlivé maličkosti, sny, touhy a přání. S velkým zaujetím jsme poslouchali příběh o tom, jak je důležité neodkládat věci na poslední chvíli. Neméně důležitý byl příběh, který vyjádřil důležitost našich rozhodnutí a přijetí zodpovědnosti za svá rozhodnutí. Důležitější než slavnostní oblečení bylo pro nás životní poučení ze zážitků rodičů. 

Pozdrav z jarních prázdnin

V březnu jsme s napětím očekávali, až dorazí všechny pohledy a dopisy z jarních prázdnin. Při společném čtení jsme zavzpomínali na báječné zážitky  a prohlédli jsme si obrázky na pohlednicích i kresby v dopisech. Při projektu jsme si procvičili nejen psaní adresy, oslovení, vlastního pozdravu či zážitku, ale i hlasité čtení. Všichni se moc těšíme na další prázdniny.

BESIP - beseda

V rámci programu BESIP v naší třídě proběhla 4. 3. 2019 beseda s paní Kateřinou Hájkovou. Povídali jsme si o bezpečném chování v silničním provozu, odpovídali jsme na nejrůznější otázky a definovali jsme základní pojmy. Všichni už víme, jak bezpečně přecházet silnici, kde není přechod pro chodce. Víme, jak se správně zachovat, když se nám nedopatřením zakutálí míč do vozovky. Na závěr besedy jsme všichni dostali pracovní sešit s touto tématikou a paní lektorka nás pochválila, že toho hodně víme.

Třídní sněhuláci

Na hodinu pracovních činností jsme si přinesli balíček rýže, knoflíky, provázky a jednu lichou ponožku. Sledovali jsme postup výroby sněhuláka a potom jsme si ho za dopomoci spolužáka vyrobili. Hodina se nám moc líbila a naučili jsme se spolupracovat. Na konci hodiny byla přehlídka třídních sněhuláků.

Makovičky pečou makovec

Den před vysvědčením jsme si společně při hodině pracovních činností přečetli recept na makovec. Potom jsme společně v kuchyňce podle receptu připravili těsto. Ve třídě jsme dokončovali zimního kulicha pro skřítky a bedlivě sledovali ubíhající čas na hodinách, aby se nám makovec nepřipálil. Druhý den jsme si na něm společně pochutnali a udělali tak sladkou tečku za prvním pololetím.

Ovocný den

V lednu jsme do naší třídy v rámci projektu "Ovoce do škol" dostali ochutnávku exotického ovoce, např. kiwi, nashi, granátové jablko, mango a mochyně. Z tohoto ovoce a dalších druhů, které přinesli žáci, jsme si připravili chutný ovocný salát plný vitamínů. Každý si vyzkoušel loupání a krájení ovoce. Užily si všechny naše smysly. Salát nám všem moc chutnal.

Duhový hrad

Ve středu 23. 1. 2019 jsme se všichni těšili na divadelní představení "Duhový hrad". Hned na začátku představení jsme zjistili, že Duhový hrad je zakletý a snažili jsme se ho ze zakletí vysvobodit. Pomocníky nám byly všechny barvy duhy, které jsme postupně poznávali blíže. Zapojili jsme při těchto činnostech všechny svoje smysly. Někteří z nás byli princové a princezny, někteří trubadúři a všichni jsme měli podíl na tom, že byl Duhový hrad nakonec vysvobozen ze zakletí. Představení se nám všem moc líbilo.

První týden v novém roce

V prvním týdnu jsme si do školy mohli přinést na ukázku dárky a knihy, které jsme našli pod stromečkem. Skupinka dětí navštěvující čtenářský klub si pro ostatní děti nacvičila dramatizaci pohádky "Vlčí Vánoce". Všem divákům se krátké představení moc líbilo a herci sklidili veliký potlesk. Nakonec jsme si společně odstrojili vánoční stromeček a každý z žáků si pochutnal na výborném perníčku. Při jedení perníčků jsme si  zrekapitulovali dosud uplynulý školní rok. 

Konstrukčně tvořivé činnosti

Na první hodinu pracovních činností v novém roce jsme si přinesli z domova nejrůznější druhy stavebnic. Každý z nás potom pracoval na svém díle, vzájemně jsme si pomáhali a poznali jsme spoustu nových druhů stavebnic a činností. Někteří pracovali podle návodů, jiní zcela podle své fantazie. Hodina se nám moc líbila. 

Andělský den

Poslední společnou středu v tomto roce se v naší třídě slétli bělostní andělé. Nejprve pracovali u tabule, potom si každý anděl vyrobil voňavý vánoční svícínek. Následující andělský diktát nám nečinil obtíže. Odměnou nám pak byla nejen hezká známka, ale i vynikající vánoční cukroví. Pod voňavým třídním stromečkem jsme našli bohatou nadílku dárků. Měli jsme z nich velkou radost. Na  závěr jsme si společně zahráli a zazpívali vánoční koledy. Andělský den byl báječný a všem nám utekl jako mávnutí křídly.

Přání pro rodiče

Na konci prosince jsme si našli čas a vyrobili vánoční pozdrav pro rodiče. Potom jsme do něj napsali krátké veršované přání, vložíli do obálky, zalepili, orazítkovali razítkem s motivem anděla a společně hodili do poštovního schránky. Těšíme se, že přání udělá radost všem rodičům.

Adventní čas

Dlouhé čekání na vánoční prázdniny si zpestřujeme předvánoční náladou. Společně jsme si nazdobili vánoční perníčky a ozdobili vánoční stromeček. Ve volných chvílích si čteme andělské a vánoční příběhy u vonícího stromečku. 

Výlet

Ve středu 5. 12. 2018 jsme se vypravili na výlet do mýdlárny Boemi do Chrustenic u Berouna. Po příjezdu nás přivítal pan majitel a rozdělil nás do dvou skupin. První skupina si poslechla krátkou přednášku o tom, jak se mýdlo vyrábí. Každý z nás si potom z připravených plátů a formiček vytvořil svoje vlastní mýdlo. Druhá skupinka mezitím poslouchala krátkou přednášku o bylinných a vonných esencích, přiřazovala obrázky k názvům a poznávala jednotlivé příměsi podle čichu. Potom se skupinky prohodily, aby si všichni vše vyzkoušeli. V druhé budově si všichni vyrobili šumivé koule do koupele. Na závěr si každý koupil malou pozornost podle svého výběru. Při odjezdu dostal každý malý dárek. Výlet se nám všem moc líbil.

Vánoční trhy

Na vánoční trhy jsme se pečlivě připravovali už od září. Z našich povedených kreseb máme třídní kalendář na příští kalendářní rok. Bavilo nás pravidelné vytváření kašírované mističky a moc se nám líbila práce s pravou přírodní ovčí vlnou. Největší úspěch měla kuchyňská chňapka v podobě kapra a maminky ji jistě využijí při pečení vánočního cukroví. Všem rodičům děkujeme za účast na vánočních trzích a jejich nákupy.

Zdravé zoubky

Ve středu 28. 11. 2018 do naší třídy přišly dentální hygienistky. Ptaly se nás na to, k čemu všemu slouží zoubky, jaké druhy zoubků známe, jaká je stavba zoubku a jaké vrstvy má zub. Na vše, co jsme věděli, jsme odpovídali a spoustu nových věcí jsme se dozvěděli. Povídali jsme si hlavně o tom, jak vzniká zubní kaz a jak tomu můžeme předcházet. Vyzkoušeli jsme si správnou techniku čištění zubů, kterou nám hygienistky předvedly na modelech zubů. Všichni jsme dostali zubní kartáček, cestvoní zubní pastu, tablety na kontrolu zubního plaku a žvýkačku. Akce byla velmi přínosná a moc se nám líbila.

Recyklace

Ve čtvrtek 22. 11. 2018 jsme si povídali o nutnosti třídění odpadů a jejich recyklaci. Dozvěděli jsme se, že některé druhy oblečení nebo náplň přikrývek a polštařů  může být z recyklovaných plastových obalů. Formou hry jsme si procvičili správné třídění odpadu do příslušných popelnic. Každý z nás si mohl vybrat malou odměnu ve formě papírové skládačky, záložky nebo omalovánky.

Drumbeny

Ve středu 15. 11. 2018 jsme se všichni těšili na interaktivní hodinu hudební výchovy se Zdeňkem Rollerem, který nás postupně prostřednictvím hudebních rytmů provedl napříč světadíly. Celou hodinu jsme byli v akci a bubnovali podle daného zadání nebo svojí vlastní volby. Bubnovali jsme na drumbeny i carton cajony z recyklovaného papíru. Všem se nám moc líbilo, když nám pan Zdeněk zahral na australské didgeridoo.

Pražský hrad

Poslední říjnový den jsme se vypravili na Pražský hrad. Katedrálou sv. Víta nás provedla paní průvodkyně. Povídali jsme si o historii katedrály, stavebním slohu a stavitelích. Pozorně jsme si prohlédli kapli sv. Václava, povídali si o jeho životě. Pokračovali jsme prohlídkou Starého královského paláce. Ve Vladislavském sále jsme se dozvěděli, že původně sloužil k rytířským turnajům. Libily se nám kopie korunovačních klenotů. V bazilice sv. Jiří jsme si prohlédli interiér v románském slohu. Na cestě zpět Královskou zahradou jsme si prohlédli a poslechli zpívající fontánu před Královským letohrádkem královny Anny. 

Republika stoletá

V pátek 19. října jsme do školy přišli v barvách naší národní vlajky. Četli jsme si a povídali si o historii vzniku naší republiky. Zaujalo nás hledání totožných slov v českém a slovenském jazyce. Povídali jsme si o T. G. Masarykovi, poslechli si pověst o Bruncvíkovi a českou hymnu. Projekt nás všecky moc bavil.

Podzim v naší třídě

V hodinách prvouky se učíme základní znalosti o podzimu. Většina z nás již ví, kdy podzim začíná a jaké k němu patří měsíce.  Také víme, jaké je typické podzimní počasí a umíme se do něj vhodně obléknout. Spousta z nás již ve volných chvílích pouštěla draka, proto jsme si s radostí vytvořili i malé školní dráčky. 

Pracovní činnosti

Při hodině pracovních činností navazujeme na učivo prvouky a zábavnou formou si ho procvičujeme a upevňujeme.

Třídní projekt - svatý Václav

Na přelomu září a října jsme pracovali na třídním projektu. Odpovídali jsme na otázku, proč slavíme 28. září státní svátek. Všichni se na třídní projekt pečlivě připravili doma s rodiči a ve škole jsme si vzájemně sdělovali svoje poznatky. Četli jsme si z knih a encyklopedií, pracovali s internetem a poslechli si tématickou píseň. 

Návštěva školní knihovny

Ve středu 3. října nás paní knihovnice pozvala do knihovny. Společně jsme si zopakovali pravidla půjčování knih a následně jsme si mohli vybrat první knihu k přečtení.

Squash - ukázková hodina

V úterý 25. září jsme se pod vedením zkušených trenérů rozdělili do čtyř skupin a na jednotlivých stanovištích jsme sporotovali a soutěžili. Ukázková hodina squashe se nám všem moc líbila.

  

školní rok 2018/19


školní rok 2017/18


 


Mgr. Jana Jauernigová

e-mail: jana.jauernigova@zsemydestinnove.cz


Kalendář akcí

Prohlídka školy

Žáci právě připravují videoprohlídku naší školy. Jak to u nás vypadá se zatím můžete podívat zde

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové