Školní psycholožky

PaedDr. Alena Křepelová

hlavní budova: středa 11.00 – 15.00 hodin (od 13.00 do 14.00 hodin vyhrazeno pro výchovné poradce)
budova Českomalínská: středa 7.30 – 10.30 hodin


telefon: 220 612 131
e-mail: krepelova@ppp6.cz

  • pracuje s celým systémem školy - vedení, ped.sbor, výchovní poradci, třídní učitelé, žáci, rodiče žáků;
  • podílí se na monitorování problémových projevů chování;
  • provádí krizovou intervenci; 
  • poskytuje konzultační pomoc rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu;
  • provádí individuální případovou práci se žáky v osobních problémech;
  • provádí individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání;
  • koordinuje kariérové poradenství s ostatními subjekty, které poskytují specializované služby kariérového poradenství (PPP, úřady práce…)

Mgr. Lenka Chmelařová

kontaktní mail: kubesova.l@email.cz

  • podle potřeb učitelů pracuje 3 hodiny týdně (event. 6 hodin za 14 dní) s žákovskými kolektivy na prvním i druhém stupni a ovlivňuje prostřednictvím sociálního učení sociální klima školních tříd a potažmo celé školy; 
  • učitelům pomáhá s preventivní prací s třídními kolektivy a s různými sociometrickými metodami intervenuje ve třídě v případě narušených vrstevnických vztahů, analyzuje situaci, usnadňuje vzájemnou komunikaci, pomáhá řešit patové situace ve třídě a doporučuje následné možnosti řešení konkrétních situací; 
  • může učitelům pomoci rozborem průběhu vyučovací hodiny (učitelé si ji tedy mohou zvát přímo do vyučovacích hodin), pomáhá s analýzou chování a reakcí některých dětí na učitele a naopak. Základem podobných rozborů je hledání vhodných situací a vzájemných reakcí, které obecně fungují a kterých si učitel nestihne v procesu výuky všimnout nebo je sám reflektovat. Kromě standardizovaných technik, které patří jen do rukou ŠP, může učitelům pomoci s použitím nestandardizovaných technik (např. použitím zážitkových a dalších herních aktivit s vhodnými reflektivními prvky)

Kalendář akcí

Jarní prázdniny

6. 2. 2023 - 10. 2. 2023

Školní jídelna a a školní družina mimo provoz

Prohlídka školy

Prohlídku naší školy ve fotografiích si můžete zobrazit zde.

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové