1. D

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Volfová

 

Vzdělávací koncert PKF 1

V září jsme navštívili Kulturní dům Ládví. Poslechli jsme si a zhlédli první ze čtyř vzdělávacích koncertů pro žáky prvního stupně koncertů PKF – Prague Philharmonia. Pro každé setkání bylo zvoleno téma cestování v různých formách.

Při cestování přírodou nás průvodci koncertu Magdalena Borová a Daniel Šváb pomocí hudby zavedli do různých koutů světa, kde lidé jinak přemýšlejí a píší jinou hudbu. Zazněly ukázky Beethovena, Schuberta, Haydna, Rimského-Korsakova, Rossiniho, Brittena, Bartholdyho, Krčka, Sibelia z různých končin světa např. Německa, Francie, Itálie, Maďarska, Anglie, ale i Ameriky.

Beseda ve školní knihovně

V říjnu jsme se zúčastnili besedy ve školní knihovně. Paní knihovnice nás seznámila s výpůjčním řádem a chováním ke knihám. Těšili jsme se také z ukázek čtení z různých dětských knih. Někteří z nás již po prvním setkání odešli s prvními zapůjčenými knihami.

Projekt Trenéři do škol

V rámci projektu trenéři do škol jsme se v září a říjnu věnovali s Lucií Kubínovou gymnastice. Cvičili jsme s různými pomůckami i bez nich. Cvičili jsme kotouly, stojky, kladinu a mnoho jiného. Postupně vyzkoušíme i další sporty. Díky projektu se s profesionálním trenérem každému sportu věnujeme několik hodin a můžeme tak zjistit, který sport nás baví. Rozhodnutí, zda se mu budeme nadále věnovat ve svém volném čase, je již na nás.

 školní rok 2023/24


 


Jméno a příjmení

e-mail: lenka.volfova@zsemydestinnove.cz

 


Kalendář akcí

Prohlídka školy

Prohlídku naší školy ve fotografiích si můžete zobrazit zde.

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové