O školní družině

hlavní budova/ 222 202 505

budova Českomalínská/ 222 202 573

 

Provoz školní družiny: pondělí - pátek 6,30 – 18,00

Školní družina ve školním roce 2019/2020 pracuje rozděleně ve dvou budovách podle jednotlivých ročníků - hlavní budova školy a budova v Českomalínské ulici. Družina na hlavní budově školy pracuje v sedmi odděleních a družina v Českomalínské pracuje v šesti odděleních formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností. Každé oddělení pracuje dle schváleného ročního plánu a rozvrhu činností schváleného pro každé oddělení.

Žáci jsou do školní družiny přihlášeni na základě zápisního lístku a platby školní družiny. Příchody a odchody žáků jsou do zápisového lístku zaznamenány zákonným zástupcem. Žáci odchází domů pouze na základě písemného uvolnění a souhlasu rodičů. (Nelze žáky uvolnit na základě telefonického rozhovoru z důvodu bezpečnosti žáků).
 

Přihlášky do ŠD dostanou žáci od TU 2. 9. 2019 

Denní rozvrh činností ve ŠD:

06,30 – 07,40 výchovná činnost rekreační a tělovýchovná

11,40 – 13,30 hygienická příprava na oběd, odpočinková činnost

13.30 – 14.15 zájmová a výchovně vzdělávací činnost

14,15 – 15,15 vycházky nebo individuální činnost, zájmová činnost

15,15 – 15,30 příprava do vyučování (individuálně, i dle zájmu rodičů)

15,30 – 18,00 zájmová činnost, postupný odchod dětí

 

Obsazení oddělení ve školním roce 2019/2020

Budova Českomalínská (ČM):

1. oddělení, Bc. Lenka Johnová ČM 1.A

2. oddělení, Bc. Hana Hříbalová  ČM 1.B

3. oddělení, Bc. Lucia Vitteková ČM 1.C

4. oddělení, Zdena Svobodová 2.A ČM

5. oddělení, Bc. Kristýna Dvořáková  ČM 2.B

6. oddělení, Liliana Myšičková ČM  2.C

 

Hlavní budova (HB)

7. oddělení Ing. Eva Balíková HB 3.C, 5 B

8. oddělení, Kateřina Kolafová HB 3.B

9. oddělení, Mgr. Terezia Živická HB 4.A, 5.A

10. oddělení, Zuzana Roubíčková HB 4.C, 5.D

11. oddělení, Mgr. Veronika Novotná, 4.B

12. oddělení, Ilona Krejčí 4.D

13. oddělení, Mgr. Josefína Hettnerová HB 3.A + 5.C

 

  • Dokumenty a formuláře týkající se školní družiny jsou ke stažení zde

Kalendář akcí

Třídní schůzka 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 proběhne od 16 hod. v kmenových třídách s třídní učitelkou. (Českomalínská 35)

Prohlídka školy

Žáci právě připravují videoprohlídku naší školy. Jak to u nás vypadá se zatím můžete podívat zde

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové