O školní družině

hlavní budova/ 222 202 505

budova Českomalínská/ 222 202 573

 

  • ranní družina: 6.30 – 7.40 hod. (sběrná třída)
  • odpolední družina: 11.40 – 16.00 hod. (v jednotlivých odděleních)
  • večerní družina: 16.00 – 18.00 hod. (sběrná třída)

 

Školní družina pracuje rozděleně ve dvou budovách podle jednotlivých ročníků - hlavní budova školy a budova v Českomalínské ulici. Družina na hlavní budově školy pracuje v sedmi odděleních a družina v Českomalínské pracuje v šesti odděleních formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností. Každé oddělení pracuje dle schváleného ročního plánu a rozvrhu činností schváleného pro každé oddělení.

Žáci jsou do školní družiny přihlášeni na základně zápisního lístku a platby školní družiny. Příchody a odchody žáků jsou do zápisového lístku zaznamenány zákonným zástupcem. Žáci odchází domů pouze na základě písemného uvolnění a souhlasu rodičů. (Nelze žáky uvolnit na základě telefonického rozhovoru z důvodu bezpečnosti žáků).

 

Dokumenty a formuláře týkající se školní družiny jsou ke stažení zde 

 

Denní rozvrh činností

06,30 – 07,40 výchovná činnost rekreační a tělovýchovná

11,40 – 13,30 hygienická příprava na oběd, odpočinková činnost

13.30 – 14.15 zájmová a výchovně vzdělávací činnost

14,15 – 15,15 vycházky nebo individuální činnost, zájmová činnost

15,15 – 15,30 příprava do vyučování (individuálně, i dle zájmu rodičů)

15,30 – 18,00 zájmová činnost, postupný odchod dětí

 

Obsazení oddělení ve školním roce 2020/21

Budova Českomalínská (ČM):

1. oddělení, Ilona Krejčí 1.A ČM

2. oddělení, Bc. Kristýna Dvořáková ČM 1.B

3. oddělení, Liliana Myšičková ČM 1.C

4. oddělení, Zdena Svobodová ČM, 1.D

5. oddělení, Bc. Lenka Johnová ČM 2.A

6. oddělení, Bc. Hana Hříbalová ČM 2.B

7. oddělení, Bc. Lucia Vitteková ČM 2.C

 

Hlavní budova (HB):

8. oddělení Ing. Eva Balíková 4. C, 5. D

9. oddělení Martina Erbová 4. B

10. oddělení, Mgr. Terezia Živická 3. A , 5.A

11. oddělení, Zuzana Roubíčková 3. B, 5.C

12. oddělení, Veronika Novotná 3.C , 5. B

13. oddělení, Mgr. Josefína Hettnerová 4. A

Kalendář akcí

Prohlídka školy

Prohlídku naší školy ve fotografiích si můžete zobrazit zde.

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové