Zahájení školního roku

31. 8. 2020

Vážení rodiče,

MŠMT vydalo manuál (zde), ve kterém informuje ředitele škol o opatřeních a zásadách provozu škol od 1. září 2020. Školy zahájí svou činnost v plném rozsahu, nebudou potřebná prohlášení o bezinfekčnosti. Nejsou stanovena žádná plošná opatření či pravidla pro vstup žáků do školy ani omezení počtu žáků ve skupinách. Nebude povinné nošení "roušek" ve vnitřních veřejných prostorách, bude kladen důraz na pravidla hygieny a úklidu. Pro rodiče žáků bude vyhlášen  zákaz vstupu do budovy školy. Zákonní zástupci si budou vyzvedávat své děti u vchodu budovy. 

  • Vyučování bude zahájeno v úterý 1. září 2020 od 8:00 – 8:45. Ve středu a ve čtvrtek budou probíhat v dopoledních hodinách třídnické práce a od pátku 4. září bude zahájena výuka podle rozvrhu hodin.
  • Podrobný rozpis a organizace prvního týdne naleznete v dalších aktualitách (zde)
  • Provoz školní družny bude v běžném režimu.
  • Provoz školní jídelny bude zahájen dne 1. 9. výdej obědů od 10 - 12 hod.
  • Přihlašování obědů přes internetové stránky www.strava.cz, Objednávkový terminál bude ve školní jídelně dočasně mimo provoz.

 

Na základě doporučení ČŠI se budeme zabývat obsahovými změnami ve vzdělávání v souvislosti s výpadkem výuky v loňském školním roce, bude upraven vzdělávací plán pro podzimní měsíce tak, abychom doplnili neodučená stěžejní témata. Zaměříme se také na vytvoření systému podpory pro jednotlivé žáky, kteří měli nepříznivé podmínky distančního vzdělávání nebo se ho nemohli účastnit a nebo výrazně zaostávají. Hlavní důraz budeme klást na osvojení stěžejních výstupů v českém jazyce, matematice a anglickém jazyce. Provedeme aktualizaci systému OFFICE 365 (aplikace TEAMS), abychom ho i nadále mohli používat pro komunikaci s žáky.

  • Podrobnosti naleznete v manuálu MŠMT a Doporučení MŠMT v sekci KORONAVIRUS.

 

                                                                                          Mgr. Ota Bažant

                                                                                ředitel ZŠ a MŠ Emy Destinnové 

Kalendář akcí

Prohlídka školy

Žáci právě připravují videoprohlídku naší školy. Jak to u nás vypadá se zatím můžete podívat zde

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové