Městský žákovský parlament

22. 10. 2019

Dne 18.10.2019 navštívil náš předseda Jan Hedl s místopředsedkyní našeho parlamentu Terezou Dvořákovou Městský žákovský parlament, který se konal na Úřadě Prahy 6 v zasedací místnosti.

Hned na úvod zasedání proběhlo jmenování nových členů Městského žákovského parlamentu, kterého se ujala paní ředitelka Michaela Rybářová a paní radní Ing. Marie Kubíková. 

Stěžejní částí programu byla diskuse se starostou Prahy 6 panem Mgr. Ondřejem Kolářem za účasti paní radní Ing. Marie Kubíkové. Projednávaly se připomínky členů Městského žákovského parlamentu k ochraně životního prostředí na Praze 6. Pan starosta se vyjadřoval ke každému tématu, vysvětlil případné nedostatky a přijal nápady žáků na zlepšení situace. Žákům slíbil, že se navrženým nápadům a konkrétním připomínkám bude dále věnovat a pokusí se situaci změnit.

Další částí programu bylo projednávání ročního plánu činnosti MŽP a jeho náplň během roku. Žáci se zaměřovali na otázky: Co je MŽP? Co očekávají od MŽP? Jaká témata by žáky zajímala na vzdělávací část plánovaného výjezdu MŽP.

 

Kalendář akcí

Prohlídka školy

Prohlídku naší školy ve fotografiích si můžete zobrazit zde.

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové