Nákup interaktivní tabule včetně dataprojektoru

24. 11. 2016

Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Emy Destinnové oznamuje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu:

Název zakázky:  Nákup interaktivní tabule včetně dataprojektoru

Místo plnění dodávky/služby: Základní škola a Mateřská škola Emy Destinnové, nám. Svobody 3/930, 160 00  Praha 6

Termín: prosinec 2016

Možnost prohlídky: podrobnosti sdělíme v pondělí  28. 11. 2016 mezi 10.00 – 12.00

Nabídky posílejte do středy 30. 11. 2016 na adresu školy ZŠ a MŠ Emy Destinnové, náměstí Svobody 3/930, 160 00 Praha 6 nebo email: ota.bazant@zsemydestinnove.cz – do 14.00


Specifikace dodávky:

 • dodávka 1 interaktivní tabule SMART BOARD 885:  interaktivní dotyková tabule, výukový software pro SMART BOARD Audio, pylonový pojezd SB 885, součástí dodávky datový projektor EPSON EB-585
 • základní školení
 • doprava

Zahájení díla:

 • do 3 týdnů po objednání zboží,
 • ukončení díla do 31. 12. 2016

Platební podmínky:

 • zadavatel neposkytuje zálohu,
 • platba fakturou v předepsaném termínu

Kritérium hodnocení nabídky:

 • nejnižší nabídková cena

Požadovaný obsah nabídky: 

 • základní údaje o uchazeči,
 • výše nabídkové ceny včetně DPH,
 • doba plnění zakázky,
 • délka záruky a záruční podmínky

Další podmínky zakázky:

 • zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit nabídky, které nesplní požadovaný obsah zakázky, odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu
 • nabídku podává uchazeč bezplatně
 • nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny

V Praze dne 24. 11. 2016

Kalendář akcí

Prohlídka školy

Prohlídku naší školy ve fotografiích si můžete zobrazit zde.

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové