2. C

Třídní učitelka: Mgr. Jana Jauernigová

 

Ovocný den

Ve středu 5. 2. 2020 jsme ve třídě měli "ovocný den". Nejprve jsme si četli a povídali o domácím i exotickém ovoci. Prohlíželi a pojmenovávali jsme ovoce donesené z domova i od Bovýska z programu ovoce do škol. Na mapě jsme si ukazovali, odkud exotické ovoce pochází. Počítání do deseti jsme si procvičili při nákupu ovoce. Všichni jsme si vyzkoušeli roli nakupujícího i prodávajícího. Počítali jsme, kolik nás nákup  bude stát a kolik korun nám prodavač vrátí. Při hodině pracovních činností jsme ovoce umyli, oloupali a nakrájeli. Výsledkem byl výborný a voňavý ovocný salát plný vitamínů.

Vysvědčení

Ve čtvrtek 30. 1. 2020 jsme se všichni těšili na naše první vysvědčení. Procvičili jsme si naše získané dovednosti ve čtení, psaní a počítání. Zaměřili jsme se na poslech s porozuměním. Čekalo nás i sebehodnocení za dopomoci sněhuláčků na připraveném pracovním listě. Tuto slavnostní chvíli jsme si zpestřili přípravou pohoštění. 

Divadelní představení "Jiřík a televize"

Ve středu 8. 1. 2020 k nám do školy přijeli herci s divadelním představením "Jiřík a televize". Díky Jiříkovi, hodnému skřítkovi Jezerníčkovi a zlému šotkovi jsme se dozvěděli, že jsou v životě důležité dvě věci: koukat na svět srdcem a nenechat se ovlivňovat vším, co vidíme v televizi a na internetu. Pohádka se nám libila.

Andělský den

Poslední den před vánočními svátky se u nás ve třídě slétli samí andělé. Každý z nich se nám představil svým andělským jménem a řekl nám, jaké jsou jeho andělské skutky. Někteří z andělů předvedli i své kouzelné dovednosti, zahráli nám na klavír, flétnu, předvedli kouzelnické triky, zatancovali apod. Četli jsme si z knih s vánoční tématikou o historii vánočních tradic. Dočetli jsme knihu Miloše Kratochvíla "Mikuláš, Ježíšek, pan Vrána a my". Potom se všichni andělé posilnili dobrotami, které připravili maminky. Odměnou nám byla pohádka "O zakletém králi a odvážném Martinovi". Nakonec jsme dostali i malé vánoční překvapení. 

Výlet do svíčkárny

Předvánoční těšení jsme si zpestřili návštěvou svíčkárny v Šestajovicích. Nejprve jsme se dozvěděli něco o výrobě svíček. Po svačince jsme si odlili svíčky do skořápek vlašských ořechů a barevně obarvili dvě svíčky podle vlastního výběru. Do sáčku si každý z nás nasypal sůl do koupele podle zvolených vůní a barev. Nakonec jsme v obchůdku vybrali dárky pro rodinu. Venku jsme si prohlédli domácí zvířátka a radostně se vraceli zpět do školy.

Dětská vánoční mše

V úterý 10. 12. 2019 jsme se zájmem sledovali dětskou vánoční mši vyprávějící biblický příběh o zvěstování Kristova narození. Moc se nám příběh líbil, protože nás zaujaly nejen krásné kostýmy, ale i baletní a pěvecké výkony vystupujících. V adventním čase jsme se zamysleli nad smyslem vánočních svátků a  představení přispělo k radostnému očekávání Vánoc.

S hudbou do pohádky

V pátek 7. 12. 2019 jsme se s PKF vydali do pohádky. Opět nás programem provázeli skřítkové Šíma a Lupi. Pan dirigent půjčil skřítkům velkou pohádkovou knihu. Skřítkové v ní objevili zvláštní řeč. Řeč houslových klíčů, not, pomlk apod. Touto zvláštní řečí se řídil celý orchestr pod taktovkou pana dirigenta. Společně jsme zachraňovali princeznu, tančili menuet, vytleskávali do rytmu hudby, cinkali zvonečky a pomohli tak vysvobodit skřítky ze zakletí do žabáka a labutě. Moc se těšíme na další setkání.

Přání pro rodiče

Při pracovních činnostech jsme vyrobili přání k Vánocům pro rodiče. Potom jsme poprvé perem napsali přání a podepsali se. Přání jsme vložili do obálky, zalepili ji a při cestě na oběd společně vhodili do poštovní schránky. Pro většinu to byl opravdový zážitek. Moc se těšíme, že z přáníčka budou mít rodiče velikou radost a přání si někde vystaví.

Sportík - basketbal

V prosinci se každý týden setkáváme s trenérem basketbalu. První hodinu jsme procvičovali obratnost, postřeh a rychlost při práci s tenisovým míčkem. Často jsme se museli při všech cvicích nejenom soustředit, ale svoji činnost i dokonale promýšlet. Na dalších hodinách jsme v těchto činnostech pokračovali, hráli jsme si na veverky sbírající oříšky, na vetřelce, běhali jsme, plazili jsme se podle zvednutých barevných terčů apod. Největší zábavou bylo rozmotání se (viz foto).

Mikuláš

Během výuky nás 5. prosince překvapil Mikuláš v doprovodu andělů a čertů. Věděl spoustu informací o chování a práci dětí z 1. C při výuce. Společně jsme mu slíbili, že se polepšíme, zazpívali jsme mu písničku a on nám na oplátku nadělil sladkost a první psací pero. To bylo radosti!

Písařská zkouška

Dne 5. prosince nás čekala písařská zkouška. Všichni měli prokázat svoje dovenosti týkající se znalosti probraných písmen, slabik, slov a jednoduchých vět. Všichni se moc snažili, a tak chybiček bylo minimum. Někteří se ještě vynasnaží a doučí se správné tvary písmen. Proto mohli všichni dostat druhý den certifikát "Písař první kategorie", který opravňuje k psaní perem.

Skládání slov

To koukáte, co všecho už umíme složit z kartiček písmen...

Vánoční trhy

Na tradiční vánoční trhy jsme se připravovali již od září. Kromě výrobků jsme s láskou pro rodiče připravili i pohoštění, jako poděkování, že o nás celý rok s láskou pečují. Proběhla i krátká vánoční dílna a všichni si domů odnesli i krásné podložky s obrázky mandal pod hrneček či skleničku na stůl. Všem rodičům děkujeme za hojnou účast, štědrost a přejeme jim krásný adventní čas.

S hudbou do snu

V pondělí 11. 11. 2019 jsme se společně zúčastnili interaktivního pořadu Pražské filharmonie - "S hudbou do snu". Celým pořadem nás provázeli skřítci Šíma a Lupi. Nejprve  nás přivítali písní Muzikanti od Pavla Jurkoviče s textem Jiřího Žáčka. Skřítek Šíma usnul a během snu jsme se s ním dostali na pirátskou loď, do lesa na čekanou, do cirkusu apod. Orchestr nám přitom hrál ukázky z hudebních děl Ludwiga van Beethovena, Vítězslava Nováka, Maurice Ravela, Edvarda Griega a dalších. Postupně jsme se zábavnou formou seznamovali s jednotlivými nástroji. Ke snazšímu zapamatování názvů hudebních nástrojů nám pomáhaly rýmy - při hře na fagoty jsme znázorňovali sloní choboty, při hře na hoboj jsme točili lasem jako kovboj, při hře na klarinety jsme předstírali, že jíme špagety. Těšíme se na další pořad. 

Liška ve škole

V pátek 25. října za námi až z Krušných hor přijel chovatel s liškou Miou, který nám povídal o životě lišek. Všichni jsme si mohli Miu i pohladit. Dozvěděli jsme se, že patří mezi šelmy psovité, je samotářská, je všežravec, žije v noře. Zajímavostí pro nás všechny bylo, že krtky pouze loví, ale nejí je. Další zajímavostí bylo, že už 20 let se na našem území nevyskytuje vzteklina. Z návštěvy jsme byli nadšení.

Cesta kolem světa

V pondělí 21. října jsme společně procestovali téměř celý svět. V rámci projektové dne jsme si povídali o kontinentech, oceánech a mořích. Prohlíželi jsme si fotografie států z různých koutů světa. Někteří nám vyprávěli i svoje zážitky z cest. Nakonec jsme všichni nakreslili obrázek, co všechno můžeme na světě spatřit. Projekt se nám moc líbil. 

Pracovní činnosti

Při hodině pracovních činností jsme při práci s modelínou dokázali, že už umíme některá písmena a vymodelovali jsme to nejkrásnější slovo na světě. K tomu jsme přidali i jablíčko a i něco dalšího pro radost. Všichni jsme si zasloužili jedničku.

Návštěva školní knihovny

V úterý 2. října nás ve školní knihovně přivítala paní knihovnice. Povídali jsme si o správném zacházení s knihami. Seznámili jsme se  s tříděním knih na pohádky, příběhy se zvířecím či dětským hrdinou a knihy naučné a nejrůznější encyklopedie. Většina z nás si již tento den půjčila knihu domů. Nakonec nám za odměnu paní knihovnice přečetla krátkou pohádku z knihy "Malá čarodějnice". 

Sportík

Radostně jsme uvítali nový projekt a spolupráci s trenéry vybraných sportů. Začali jsme nejprve s nácvikem základů juda a učili se pozdravu i pádům. Čekají nás dále základy těchto sportů - ragby, fotbal, florbal, basketbal, házená a volejbal.

První měsíc

Postupně jsme se všichni seznamovali, poznávali nové prostředí a učili se novým dovednostem a pravidlům souvisejících se školní docházkou. Nacvičili jsme si připravu pomůcek na jednotlivé hodiny, ale i přechod na hlavní budovu a chování v jídelně. Po každém dopoledni se rádi projdeme a nasytíme svá hladová bříška. 

První den ve škole

Dne 2. září nás přivítala nejen paní učitelka, ale i pan ředitel s paní zástupkyní a pan zastupitel z radnice Prahy 6. Všichni jsme byli slavnostně pasování na prvňáčky, dostali jsme pamětní list a spoustu pomůcek do první třídy. Neminul nás i první domácí úkol v podobě oslavy tohoto slavnostního a neopakovatelného dne, který jsme všichni rádi splnili.školní rok 2020/21


školní rok 2019/20


 


Mgr. Jana Jauernigová

e-mail: jana.jauernigova@zsemydestinnove.cz


Kalendář akcí

Třídní schůzka 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 proběhne od 16 hod. v kmenových třídách s třídní učitelkou. (Českomalínská 35)

Prohlídka školy

Žáci právě připravují videoprohlídku naší školy. Jak to u nás vypadá se zatím můžete podívat zde

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové