7. D

Třídní učitelka: Mgr. Naděžda Horká

Vánoční besídka

Poslední třídnickou hodinu před Vánoci jsme si udělali malou besídku s rozdáváním dárečků. Všichni měli ze své nadílky radost a Ježíška si užili. A k vánoční besídce neodmyslitelně patří i mlsání dobrot. Děkujeme moc Týnce Zíkové za vynikající dort, který sama pro třídu upekla.

7.D přeje všem krásné a požehnané Vánoce!

Junglepark Letňany

Nadcházející vánoční mlsání jsme šli preventivně dopředu kompenzovat pohybem na lezeckou stěnu a do parkour parku v Letňanech. Dětí se ujali dva zkušení instruktoři, kteří jim vysvětlili techniku, pomohli s nasazením lezeckého úvazku a následně byli dětem neustále nablízku s radou a pomocí. Děti se tak během 90 minut zvládly například naučit salto vpřed a částečně i vzad. A na lezecké stěně s pomocí instruktora zvládly na několika cestách pokořit jejich vrcholy.

Sportovní úspěchy

Žáci naší třídy úspěšně reprezentují naši školu na sportovních soutěžích a turnajích. V poslední době jsme zaznamenali úspěchy v plavání. Alina a Honza S. získali medaile. Klukům florbalistům bohužel postup do finále utekl o kousek v samostatných nájezdech. Nejčerstvější úspěch mají holky Aleška, Týnka a Sofča, které ve školním týmu přispěly k zisku zlaté medaile v přehazované. Všem sportovcům moc gratulujeme k výkonům. 

Finanční gramotnost

V rámci výuky Výchovy k občanství proběhl ve škole projektový den na témata z oblasti finanční gramotnosti. V 7.ročníku nás dle tematického plánu čekalo povídání o bankách, bankovních produktech, možnostech placení a jejich rizicích. Během první části projektového dne jsme absolvovali přednášku odborníka z praxe - pana Teubnera z Komerční banky. Pan Teubner přišel ochotně k nám do školy jakožto součást projektu Bankéři do škol. V druhé části projektového dne žáci sami vypracovávali prezentace na zadaná témata, následně je prezentovali a společně jsme o nich diskutovali a dále je rozvíjeli.

Vánoční dílny

Ve čtvrtek 30.11. jsme začali ladit vánoční atmosféru tradičními vánočními dílnami. Pustili jsme si koledy a vyráběli drobné dárečky pro rodiče pro zpříjemnění adventního času hezkou vánoční dekorací. Vánoční dílny jsme zakončili podvečerním setkáním v aule školy, kde si rodiče mohli svoje dárečky vyzvednout a zároveň přispět na Fond ohrožených dětí Klokánek. Naše škola se pro tento rok rozhodla popdořit o Vánocích právě malé děti z Klokánku a děkujeme všem štědrým rodičům, kteří nám pomohli přispět. I malá částka udělá někdy velkou radost. 

7.D přeje všem krásný advent!

Třídnická hodina

Čtvrteční třídnickou hodinu jsme strávili v naší stále poměrně nové a útulné knihovně, kde měl každý za úkol vybrat si jednu knihu, pokusit se do ní začíst a následně referovat ostatním proč si knihu vybral, jaký na něj udělala dojem i po přečtení pouze několika stran a zda by si knihu vypůjčil, aby si ji přečetl celou. Rozvojem čtenářské gramotnosti si zlepšíme nejen slovní zásobu, pravopis českého jazyka, ale i schopnost vyjadřovat se o svých zážitcích, náladách, emocích a právě proto jsme zařadili rozvoj čtenářské gramotnosti kromě výuky českého jazyka také do třídnické hodiny.

Muzeum hl. města Prahy - Dům U zlatého prstenu - program Sv. Václav (3. 11. 2023)

V dějepise se v 7. ročníku nejvíce zabýváme českými dějinami, a tak jsme se vypravili poznat blíže život svatého Václava, patrona českých zemí. Lektorovaný program se zabýval především ikonografií našeho nejvýznamějšího světce a žáci si mohli sami vyzkoušet interpretaci uměleckého díla.

Primární prevence - Policie hl.m. Prahy - Kriminalita

Je pravidlem, že každý rok min. 1 hodinu věnujeme primární prevenci s příslušníkem policie, se kterým se věnujeme nějaké oblasti spadající do kompetence policie. Letos na téma Kriminalita mládeže.

Divadlo Komedie, představení Tesla (6. 10. 2023)

V rámci výuky českého jazyka, dějepisu a fyziky jsme navštívili divadelní představení Tesla. Hra pojednávala o životě tohoto známého vědce, který část svého života působil také v Praze na ČVUT. V dějepise i fyzice se o Nikolovi Teslovi budeme učit sice až v 8. a 9. třídě, ale hra byla ztvárněná velice pěkně se světelnými efekty = Teslovy pokusy, které děti velmi zaujaly.

Evropský den jazyků (26. 9. 2023)

U příležitosti Evropského dne jazyků jsme se ujali představení druhého cizího jazyka, který se učíme, žákům prvního stupně. Skupinky žáků z němčiny, franzouštiny a španělštiny si připravily prezentaci s představením země, naučily mladší spolužáky základní slovíčka, připravily si znalostní kvíz a dokonce i připravily malou ochutnávku tradiční dobroty dané země.

 

 


školní rok 2023/24


školní rok 2022/23


 

Mgr. Barbora Kasinová

e-mail: nadezda.horka@zsemydestinnove.cz


Kalendář akcí

Prohlídka školy

Prohlídku naší školy ve fotografiích si můžete zobrazit zde.

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové