O mateřské škole

Vzhledem k rekonstrukci školy, která bude probíhat i za provozu, bude přístup do MŠ celoročně  přes budovu školy. Cesta do MŠ bude vyznačena značkami na stěnách. Vstup do dvora školy je ZAKÁZÁN!!!

 

Pro školní rok 2021/22 je stanovena úplata za školné v MŠ Emy Destinnové 530,- Kč/měsíc

 

 • Provozní doba je od 7:00 do 17:00 hodin.
 • Příchod dětí do MŠ nejpozději do 8:30 hodin.
 • Odchod dětí z prostor MŠ nejpozději do 17:00 hodin.

 

 • Věkové složení  tříd je heterogenní.
 • Stravování je zajištěno dovozem jídla ze školní kuchyně do každé třídy.
 • Třídy jsou moderně vybaveny s dostatečným množstvím her, edukačních materiálů a velkým přínosem je možnost výuky prostřednictvím interaktivních tabulí.
 • K pobytu venku slouží dvě oplocené zahrady s herními prvky a pískovištěm, k dispozici máme i velké  školní hřiště s umělým povrchem. 
 • Úzce spolupracujeme s odborníky – logoped, psycholog.
 • Školka zabezpečuje komplexní předškolní vzdělávání  dle školního vzdělávacího plánu, který je v souladu s RVP (Rámcově vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání).
 • Naší prioritou je plně zajistit odbornou kvalifikovanou péči o děti prostřednictvím širokého spektra aktivit a vytvořit tak dětem příjemné, rodinné prostředí, do kterého se vždy budou těšit.
 • V průběhu školního roku připravujeme pro děti nejrůznější akce – karneval, slet čarodějnic, spinkání ve školce, oslavy narozenin dětí, návštěvy divadel  a muzeí, výlety, sportovní akce a projektové dny, apod.
 • Dále dětem nabízíme i řadu dalších aktivit, např. zájmové kroužky, dílničky s rodiči, kurz plavání, školku v přírodě, apod.

Bližší informace najdete v odkazech u každé třídy.


Režim dne:

Organizace dne je přizpůsobena věku dětí a jejich zájmům. Pružně reaguje na aktuální klimatické podmínky a individuální potřeby dětí. 

 

07,00 – 08,45 Příchod dětí, zájmové činnosti, volné hry, individuální práce dětí

08,45 – 09,00 Pohybové aktivity, ranní cvičení, komunitní kroužek

09,00 – 09,15 Hygiena, svačina

09,15 – 09,45 Didaktické, výchovné  celky ve formě řízených i spontálnních činností

09,45 – 11,45 Příprava na pobyt venku, pobyt venku

11,45 – 12,15 Oběd, hygiena

12,15 – 12,30 Vyzvedávání dětí po obědě, příprava na odpočinek

12,30 – 14,15 Odpočinek

14,15 – 14,45 Hygiena, svačina, odpolední zájmová činnost

14,45 – 17,00 Volné hry, odchod dětí domů

 

 

Náš pedagogický tým uznává motto Prof. Zdeňka Matějčka: 

,,Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými."

 

 • Dokumenty a formuláře týkající mateřské školy jsou ke stažení zde

Kalendář akcí

Prohlídka školy

Prohlídku naší školy ve fotografiích si můžete zobrazit zde.

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové