O školní družině

hlavní budova / tel.: 222 202 505

budova Českomalínská / tel.: 222 202 573

 

  • ranní družina: 6.30 – 7.40 hodin (sběrná třída)
  • odpolední družina: 11.40 – 16.00 hodin (v jednotlivých odděleních)
  • večerní družina: 16.00 – 18.00 hodin (sběrná třída)

 

Školní družina pracuje rozděleně ve dvou budovách podle jednotlivých ročníků – hlavní budova školy a budova v Českomalínské ulici. Družina na hlavní budově školy pracuje v šesti odděleních a družina v Českomalínské pracuje v osmi odděleních formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností. Každé oddělení pracuje dle schváleného ročního plánu a rozvrhu činností schváleného pro každé oddělení.

Žáci jsou do školní družiny přihlášeni na základně zápisního lístku a platby školní družiny. Příchody a odchody žáků jsou do zápisového lístku zaznamenány zákonným zástupcem. Žáci odchází domů pouze na základě písemného uvolnění a souhlasu rodičů. (Nelze žáky uvolnit na základě telefonického rozhovoru z důvodu bezpečnosti žáků).

 

Denní rozvrh činností

06,30 – 07,40 výchovná činnost rekreační a tělovýchovná

11,40 – 13,30 hygienická příprava na oběd, odpočinková činnost

13.30 – 14.15 zájmová a výchovně vzdělávací činnost

14,15 – 15,15 vycházky nebo individuální činnost, zájmová činnost

15,15 – 15,30 příprava do vyučování (individuálně, i dle zájmu rodičů)

15,30 – 18,00 zájmová činnost, postupný odchod dětí

 

Obsazení oddělení ve školním roce 2021/22

Budova Českomalínská (ČM):

1. oddělení, Bc. Lucie Vitteková                     ČM 1.A                                            

2. oddělení, Bc. Veronika Novotná               ČM 1.B                         

3. oddělení, Ilona Krejčí                                ČM 1.C                                 

4. oddělení, Mgr. Josefína Hettnerová         ČM, 1.D                                  

5. oddělení, Simona Klubalová                     ČM 2.A                               

6. oddělení, Bc. Kristýna Dvořáková             ČM 2.B                                

7. oddělení, Liliana Myšičková                      ČM 2.C

8. oddělení, Bc. Johnová Lenka                   ČM 2.D                              

                             

Hlavní budova (HB):

9. oddělení, Anna Nejedlá                         3.A, 5.B

10. oddělení, Ing. Eva Balíková                  3. B, 5.C

11. oddělení, Zuzana Roubíčková                3.C

12. oddělení, Mgr. Terezia Živická               4.A

13. oddělení, Michaela Hrdličková               4.B    

14. oddělení, Martina Erbová                      4.C, 5.A 

Kalendář akcí

Prohlídka školy

Prohlídku naší školy ve fotografiích si můžete zobrazit zde.

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové