Výuka cizích jazyků

Už před rokem 1989 byla naše škola v rámci obvodu Prahy 6 jednou ze dvou základních škol s rozšířenou výukou cizích jazyků. Po roce 1989 se rozšířila nabídka vyučovaných jazyků, počet hodin v ročnících (první cizí jazyk se žáci učili od 3. ročníku, druhý od 6. ročníku) i formy výuky, zejména využití výukových pobytů v zahraničí. 

Vzdělávací program Ad astra, podle něhož jsme začali učit od r. 2006, zavedl angličtinu od 1. ročníku a od r. 2009 výuku výtvarné výchovy v angličtině od 1. ročníku. Naše práce v oblasti výuky cizích jazyků se zúročuje mimo jiné v úspěších žáků v jazykových soutěžích, např. jsme získali kromě dalších ocenění hlavní cenu poroty v soutěži OPEN WORLD. 

Po splnění náročných kritérií byl škole udělen titul Excelentní jazyková škola Prahy 6 pro školní rok 2010/2011 a od té doby se nám daří tento titul každoročně obhájit. 

Organizace výuky cizích jazyků v jednotlivých ročnících

1. a 2. ročník

výuka anglického jazyka až 4 hodiny týdně, z toho 3 hodiny v rámci učebního plánu 
(2 hodiny anglického jazyka, 1 hodina výtvarné výchovy v anglickém jazyce) a 1 hodina  formou kroužku, vše je dotováno Úřadem MČ Praha 6. 

od 3. ročníku 

výuka anglického jazyka 3 - 4 hodin týdně + pro nadané žáky výtvarnou výchovu a pracovní činnosti v anglickém jazyce. od 3. ročníku probíhá výuka napříč ročníkem, žáci jsou zařazeni do skupin A, B, C… podle úspěšnosti v rozřazovacích testech, které píší na konci 2. ročníku, během roku je možný přestup do jiné skupiny, pro žáky s výborným prospěchem nabízíme od 3. ročníku nadstandardní výuku (spolupráce s British Council, eTwinning - spolupráce s evropskými školami prostřednictvím informačních a komunikačních technologií, příprava ke zkouškám  YLE, PET, KET apod.)

od 6. ročníku

výuka druhého cizího jazyka (francouzština, němčina, španělština) 4 hodiny týdně, z toho jedna hodina je v rozvrhu jako kroužek a je dotována Úřadem MČ Praha 6.

od 8. ročníku

výuka třetího cizího jazyka – 2 hodiny týdně. Od škol. roku 2010/2011 žákům 8. ročníku nabízíme tuto možnost v rámci výuky volitelných předmětů, příští školní rok budou žáci ve výuce pokračovat v 9. ročníku

všechny ročníky

žáci mohou navštěvovat výuku cizích jazyků v kroužcích a využívat ostatních forem výuky.


Ostatní formy výuky cizích jazyků

Zájmové kroužky s výukou cizích jazyků či konverzace

 • jsou otevřeny pro žáky všech ročníků, pro začátečníky i pokročilé
 • kroužky angličtiny nabízejí konverzaci s rodilými mluvčími

Spolupráce s partnerskými zahraničními školami

 • dlouhodobě spolupracujeme se školami v Paříži a Madridu, zvl. na organizaci výměnných pobytů žáků

Výukové zájezdy do ciziny (více zde)

 • pořádáme výukové zájezdy, a to především do Anglie, Francie a Španělska
 • délka pobytu je cca týden až dva týdny
 • specifikem je bydlení v rodinách a návštěva místní školy
 • kromě výuky ve škole mají žáci bohaté možnosti seznámit se s kulturními památkami a způsobem života v navštívené oblasti, ověřit si své konverzační dovednosti v cizím jazyce a zlepšit je
 • žáci z pobytu zpracovávají deník a dále jej využívají ve výuce, v projektech apod.
 • žákům s trvalým bydlištěm v Praze 6 je poskytována dotace Úřadu MČ Praha 6

Poznávací výlety do ciziny (více zde)

 • výlety jsou zpravidla jednodenní a jsou tematicky zaměřeny na poznání určité oblasti
 • mohou se jich účastnit i žáci, kteří nestudují jazyk příslušné země
 • žáci z výletu zpracovávají projekt a dále jej využívají ve výuce

Projekty

 • spektrum projektů se mění podle zájmu žáků, priorit a možností školy v jednotlivých školních rocích, lze jmenovat např.:
 • Divadlo v angličtině (žáci vyšších ročníků hrají divadlo pro mladší spolužáky z 1. stupně)
 • Deník z cest (deníky z výukových zájezdů a výletů)

Soutěže

a) soutěž organizovaná školou

 • kategorie všech vyučovaných cizích jazyků jsou součástí celoškolní soutěže Zlatá Ema
 • účast žáků je dobrovolná, soutěžící odevzdávají práci na společné téma dané v příslušném ročníku

b) soutěže organizované jinými subjekty

 • olympiády v cizích jazycích
 • soutěž OPEN WORLD
 • Jazyky hravě

Příprava na mezinárodně uznávané zkoušky a certifikáty

 • příprava žáků ke zkouškám YLE, PET, KET (ve spolupráci s British Council)

Využití doplňujících materiálů ve výuce a při práci v kroužcích

 • knihy (včetně knih z fondu školní knihovny), časopisy apod.
 • audio, filmy

 

Kalendář akcí

Zápis do školky

4. 5. 2021

Zápis proběhne 4. května 2021 od  13 - 17 hodin. Dokumenty a kritéria budou postupně zveřejněny.

Prohlídka školy

Prohlídku naší školy ve fotografiích si můžete zobrazit zde.

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové