Výuka cizích jazyků

Škola je nositelem statutu Excelentní jazyková škola Prahy 6. Udělení tohoto titulu si MČ Praha 6 podmiňuje splněním náročných kritérií, a ty se nám daří plnit již od roku 2010. Aby škola na titul dosáhla, musí mít v nabídce výuku alespoň čtyř jazyků, vyučovat jeden z předmětů v cizím jazyce, na­bízet výjezdy žáků na jazykové pobyty do ciziny, na škole musejí vyučovat rodilí mluvčí a škola má mít svoji partnerskou školu v zahraničí. Podmínkou je též umístění mezi nejlepšími 20% škol testovaných SCIO testy z angličtiny v rámci celostátního srovnání. 

Naši žáci se umí v cizích jazycích skvěle vyjadřovat, zjistit si potřebné informace, prezentovat, komunikovat, argumentovat, a to s velmi dobře ukotvenou gramatickou znalostí. Děti postupně samy přicházejí na to, v jakých oblastech pro jejich  život bude vícejazyčnost užitečná a nezbytná.

 

V posledním testování SCIO dosáhlo 70 % deváťáků jazykové úrovně B1, což odpovídá požadavkům státní maturity. Vyšší úrovně B2 dosáhne 20 % z nich a fantastické je, že máme i řadu žáků s úrovní C1. V tomto celorepublikovém testování patříme dlouhodobě mezi nejlepší. 

 

 

Na čem stavíme

 • zvýšená časová dotace na výuku angličtiny
 • organizace do malých jazykových skupin (8 – 15 žáků)
 • dělení dle úrovně schopností a vědomostí od 4. ročníku
 • propracovaná koncepce výuky angličtiny
 • aprobovaní a motivovaní pedagogové, kteří mají chuť na sobě pracovat, vzdělávat se, a tím přinášet to nejlepší svým žákům
 • dlouholeté zkušenosti, které nadále rozvíjíme a obohacujeme o poznatky z moderních metod a přístupů ve výuce
 • dotace MČ Praha 6 a zapojení se do programu Otevřený svět

 

Co nabízíme

 • Výuková metoda CLIL

učíme v angličtině - metoda CLIL je využívána v hodinách výtvarné výchovy (1. – 5. ročník). Děti si při hravých kresebných a malířských aktivitách nenásilně osvojují cizí jazyk, vnímají mluvu v anglickém jazyce a velmi rychle dokážou bez překladu do češtiny reagovat a jazyk si aktivně osvojovat.

 • Zájmové kroužky

Kroužky s výukou cizích jazyků či konverzace jsou vypisovány pro všechny ročníky a pro různé úrovně znalostí

 • Výukové zájezdy do ciziny

pořádáme výukové zájezdy, a to především do Anglie, Španělska a Francie. Specifikem je bydlení v rodinách a návštěva místní školy. Žáci mají bohaté možnosti seznámit se s kulturními památkami a způsobem života v navštívené oblasti, ověřit si své konverzační dovednosti v cizím jazyce a zlepšit je. Žákům s trvalým bydlištěm v Praze 6 je poskytována dotace Úřadu MČ Praha 6

 • Poznávací výlety do ciziny

výlety jsou zpravidla jednodenní a jsou tematicky zaměřeny na poznání určité oblasti. Většinou naši žáci cestují do Německa nebo Rakouska. Mohou se jich účastnit i žáci, kteří nestudují jazyk příslušné země

 • Spolupráce s partnerskými zahraničními školami

dlouhodobě spolupracujeme se školou v Madridu, zvl. na organizaci výměnných pobytů žáků

 • Soutěže

kategorie všech vyučovaných cizích jazyků jsou součástí celoškolní soutěže Zlatá Ema. Účastníme se olympiád v cizích jazycích a dalších cizojazičných soutěžích

 • Příprava na mezinárodně uznávané zkoušky a certifikáty

příprava žáků ke zkouškám YLE, PET, KET (ve spolupráci s British Council)

 

Organizace výuky cizích jazyků v jednotlivých ročnících

1. a 2. ročník

výuka anglického jazyka až 4 hodiny týdně, z toho 3 hodiny v rámci učebního plánu 
(2 hodiny anglického jazyka, 1 hodina výtvarné výchovy v anglickém jazyce) a 1 hodina  formou kroužku, vše je dotováno Úřadem MČ Praha 6. 

od 3. ročníku 

výuka anglického jazyka 3 hodiny týdně + pro nadané žáky výtvarná výchova v anglickém jazyce. Od 4. ročníku probíhá výuka napříč ročníkem, žáci jsou zařazeni do skupin A, B, C… podle úspěšnosti v rozřazovacích testech (během roku je možný přestup do jiné skupiny). Pro žáky s výborným prospěchem nabízíme od 3. ročníku nadstandardní výuku (spolupráce s British Council, eTwinning - spolupráce s evropskými školami prostřednictvím informačních a komunikačních technologií, příprava ke zkouškám YLE, PET, KET apod.)

od 6. ročníku

ke 3 hodinám angličtiny týdně se přidává výuka druhého cizího jazyka (francouzština, němčina, španělština) 4 hodiny týdně, z toho jedna hodina je v rozvrhu jako kroužek a je dotována Úřadem MČ Praha 6.

od 8. ročníku

ke 3 hodinám angličtiny a 3 hodinám druhého cizího jazyka týdně se přidává jedna hodina anglické konverzace.

 

 

Kalendář akcí

Prohlídka školy

Prohlídku naší školy ve fotografiích si můžete zobrazit zde.

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové