Výběrové řízení na nákup barevné kopírky

19. 5. 2017

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Emy Destinnové oznamuje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu:

Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Emy Destinnové oznamuje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu:
Název zakázky: Nákup barevné kopírky
Místo plnění dodávky/služby: Základní škola a Mateřská škola Emy Destinnové, nám. Svobody 3/930, 160 00 Praha 6
Termín: červen 2017
Nabídky posílejte do čtvrtka 25. 5. 2017 na adresu školy ZŠ a MŠ Emy Destinnové,
náměstí Svobody 3/930, 160 00 Praha 6 nebo email: Info@zsemydestinnove.cz – do 14.00

Specifikace dodávky:

• dodání včetně instalace a naprogramování systému
• základní školení

Zahájení díla:

• do 2 týdnů po objednání zboží,

Platební podmínky:

• zadavatel neposkytuje zálohu,
• platba fakturou v předepsaném termínu

Kritérium hodnocení nabídky:
• nejnižší nabídková cena

Požadovaný obsah nabídky:

• základní údaje o uchazeči,
• výše nabídkové ceny včetně DPH,
• doba plnění zakázky,
• délka záruky a záruční podmínky

Další podmínky zakázky:

• zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit nabídky, které nesplní požadovaný obsah zakázky, odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu
• nabídku podává uchazeč bezplatně
• nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena apod.
neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny

 

V Praze dne 19. 5. 2017

Kalendář akcí

Prohlídka školy

Prohlídku naší školy ve fotografiích si můžete zobrazit zde.

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové