Výběrové řízení: Reinstalace PC sítě

22. 6. 2017

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Emy Destinnové oznamuje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu:

Název zakázky: Reinstalace PC sítě

Místo plnění dodávky/služby: Základní škola a Mateřská škola Emy Destinnové, nám. Svobody 3/930, 160 00 Praha 6

Termín: červenec 2017 Nabídky posílejte do úterý 28. 6. 2017 do 15:00 hod. na adresu školy ZŠ a MŠ Emy Destinnové, náměstí Svobody 3/930, 160 00 Praha 6 nebo email: info@zsemydestinnove.cz

Specifikace dodávky: Instalace OS Windows 10 na školní PC Počet PC 128 Jedná se o školní multilicenci (dodá škola). Instalace OS PC, provedení nejaktuálnějších aktualizací, dohledání a instalace aktuálních ovladačů, Instalace základních programů (Microsoft Office, prohlížeč obrázků, přehrávač videa, další prohlížeč webu, aj, cca 10 malých programů, u PC s interaktivní tabulí instalace SMART Notebook). Nastavit jméno PC dle přiděleného seznamu, připojení do domény. Předání

Zahájení díla:

  • červenec 2017 
  • ukončení díla do 31. 7. 2017

Platební podmínky:

  • platba fakturou v předepsaném termínu

Kritérium hodnocení nabídky:

  • nejnižší nabídková cena

Požadovaný obsah nabídky:

  • výše nabídkové ceny včetně DPH,
  • doba plnění zakázk,
  • délka záruky a záruční podmínky

Další podmínky zakázky:

  • zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit nabídky, které nesplní požadovaný obsah zakázky, odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu 
  • nabídku podává uchazeč bezplatně
  • nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny

 

V Praze dne 21. 6. 2017

Přiložené soubory

Reinstalace PC ZSED.pdf 80 kB PDF dokument

Kalendář akcí

Prohlídka školy

Prohlídku naší školy ve fotografiích si můžete zobrazit zde.

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové