Výběrové řízení: Reinstalace PC sítě

22. 6. 2017

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Emy Destinnové oznamuje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu:

Název zakázky: Reinstalace PC sítě

Místo plnění dodávky/služby: Základní škola a Mateřská škola Emy Destinnové, nám. Svobody 3/930, 160 00 Praha 6

Termín: červenec 2017 Nabídky posílejte do úterý 28. 6. 2017 do 15:00 hod. na adresu školy ZŠ a MŠ Emy Destinnové, náměstí Svobody 3/930, 160 00 Praha 6 nebo email: info@zsemydestinnove.cz

Specifikace dodávky: Instalace OS Windows 10 na školní PC Počet PC 128 Jedná se o školní multilicenci (dodá škola). Instalace OS PC, provedení nejaktuálnějších aktualizací, dohledání a instalace aktuálních ovladačů, Instalace základních programů (Microsoft Office, prohlížeč obrázků, přehrávač videa, další prohlížeč webu, aj, cca 10 malých programů, u PC s interaktivní tabulí instalace SMART Notebook). Nastavit jméno PC dle přiděleného seznamu, připojení do domény. Předání

Zahájení díla:

  • červenec 2017 
  • ukončení díla do 31. 7. 2017

Platební podmínky:

  • platba fakturou v předepsaném termínu

Kritérium hodnocení nabídky:

  • nejnižší nabídková cena

Požadovaný obsah nabídky:

  • výše nabídkové ceny včetně DPH,
  • doba plnění zakázk,
  • délka záruky a záruční podmínky

Další podmínky zakázky:

  • zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit nabídky, které nesplní požadovaný obsah zakázky, odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu 
  • nabídku podává uchazeč bezplatně
  • nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny

 

V Praze dne 21. 6. 2017

Přiložené soubory

Reinstalace PC ZSED.pdf 80 kB PDF dokument

Kalendář akcí

Zápis do školky

4. 5. 2021

Zápis proběhne 4. května 2021 od  13 - 17 hodin. Dokumenty a kritéria budou postupně zveřejněny.

Prohlídka školy

Žáci právě připravují videoprohlídku naší školy. Jak to u nás vypadá se zatím můžete podívat zde

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové