Výběrové řízení: Výroba atypické skříně pro potřeby školníka

10. 2. 2020

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Emy Destinnové oznamuje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu:

Název zakázky:  Výroba atypické skříně pro potřeby školníka

Místo plnění dodávky/služby: Základní škola a Mateřská škola Emy Destinnové, nám. Svobody 3/930, 160 00 Praha 6

 

Termín:   březen 2020

Možnost prohlídky: podrobnosti sdělíme v době  od 12. 2. – 13. 2. 2020 mezi 10.00 – 12.00

Nabídky posílejte do pátku 14. 2. 2020 na adresu školy ZŠ a MŠ Emy Destinnové,

náměstí Svobody 3/930, 160 00 Praha 6 nebo email: Info@zsemydestinnove.cz – do 14.00

 

Specifikace dodávky:

•  výroba atypické skříně pro potřeby školníka

•  dodání  včetně montáže  

 

Zahájení díla:

• ihned po výběrovém řízení,

• ukončení díla do konce března 2020

 

Platební podmínky:

• zadavatel neposkytuje zálohu,

• platba fakturou v předepsaném termínu

 

Kritérium hodnocení nabídky:

• nejnižší nabídková cena

 

Požadovaný obsah nabídky: 

• základní údaje o uchazeči,

• výše nabídkové ceny včetně DPH,

• doba plnění zakázky,

• délka záruky a záruční podmínky

 

 

Další podmínky zakázky:

• zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit nabídky, které nesplní požadovaný obsah zakázky, odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu

• nabídku podává uchazeč bezplatně

• nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny

• konečné rozhodnutí bude sděleno po odsouhlasení ÚMČ Praha 6 – zakázka nad 200.000,-  musí být se souhlasem ÚMČ Praha 6

 

 

 

 

V Praze dne 10. 2. 2020

Kalendář akcí

Prohlídka školy

Prohlídku naší školy ve fotografiích si můžete zobrazit zde.

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové