Charakteristika školy

Základní škola Emy Destinnové je úplnou základní školou se všemi ročníky 1. – 9. Co do počtu žáků je největší základní školou obvodu Praha 6. Ve dvou budovách se vyučuje okolo 900 žáků. 

Hlavní budova na náměstí Svobody je sídlem 3. – 9. ročníků včetně oddělení školní družiny pro 3. – 5. ročník, školního klubu pro žáky 2. stupně, mnoha kroužků a moderní školní jídelny. V budově v Českomalínské ulici jsou ročníky 1. – 2. a oddělení školní družiny pro tyto třídy včetně kroužků. 

 

ZŠ Emy Destinnové je škola otevřených možností, která žákům poskytuje:

  • intenzivní výuku cizích jazyků (angličtina, němčina, francouzština a španělština) (více zde)
  • kvalitní přípravu na další studium na středních školách
  • výjezdy do zahraničí v rámci výuky jazyků (více zde)
  • výjezdy do škol v přírodě s náplní zdravého životního stylu a ekologické výchovy   
  • množství atraktivních kroužků pro kvalitní naplnění volného času (více zde)
  • estetickou výchovu, začleněnou do všech činností, školní akademii (více zde)
  • soutěže vědomostní, sportovní i umělecké (více zde)
  • projekty v rámci školy i jednotlivých tříd (více zde)
  • péči o individuální rozvoj osobnosti dítěte
  • pomoc psychologa a speciálního pedagoga (více zde)

 

ZŠ Emy Destinnové se nebrání integraci postižených žáků, naopak se snaží jejich začleňováním využít ji výchovně vzhledem k ostatním žákům a učit je empatii, nesobectví a pomoci druhým. V rámci této činnosti škola úzce spolupracuje se Základní školou speciální v Rooseveltově ulici, centrem Vertikála a Speciálním pedagogickým centrem.

Od školního roku 2006/07 je plněn školní vzdělávací program Ad astra.

Vybavení školy

Škola je velmi dobře vybavená. Pro zkvalitnění komunikace s rodiči využíváme od 3. ročníku elektronickou žákovskou knížku. Třídní knihy vedeme rovněž v elektronické podobě. Poté se především jedná o učebny pro výuku cizích jazyků, počítačové učebny, hudebně-dramatickou třídu, dvě tělocvičny, taneční sál, učebnu fyziky, chemie, přírodopisu a školní kuchyňku. K vlastnímu vybavení pak patří velké množství interaktivních tabulí, počítačů, žákovská a učitelská knihovna. Pro nadstavbovou činnost pak slouží keramická dílna s hrnčířským kruhem, grafická dílna, herna a zmíněný taneční sál. Pro sportovní aktivity slouží venkovní víceúčelové hřiště s umělým povrchem, které je umístěno v areálu hlavní budovy. Kabinety jednotlivých předmětů jsou průběžně doplňovány metodickými materiály. Ve školní družině je každoročně doplňován inventář her. Školní jídelna poskytuje žákům výběr ze tří jídel a stolování v moderním estetickém prostředí.

Kalendář akcí

Prohlídka školy

Prohlídku naší školy ve fotografiích si můžete zobrazit zde.

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové