Zájemci o MŠ

(aktualizováno 8. 4.) Zápis proběhne 11. května 2020 od 9 - 18 hodin, v budově nám. Svobody 3/930, v přízemí v kanceláři zástupce ředitele. 

Dokumenty k vyplnění a ke stažení budou k dispozici od 15. 4. 2020 na internetových stránkách www.jakdoskolky.cz. Doporučujeme využít elektronické vyplnění žádosti a rezervační systém. Prostudování příručky "Jak do školky" budete mít možnost od 6. 4. 2020 na stránkách školy a na stránkách www.jakdoskolky.cz

 

Vážené rodiče,

z důvodu situace pandemie Koronaviru, Vás žádáme o spolupráci a preferujeme elektronické vyplnění žádosti do elektronického systému žadatelů www.jakdoskolky.cz a dále vytištěné dokumenty a jejich podání: 

 

Možnosti podání dokumentů:

 • soukromou datovou schránkou nebo emailem s uznávaným elektronickým podpisem pouze dne 11. 5. 2020 v době od 0:00 – 23:59 hodin
 • poštou v termínu od 2.5. do 11. 5. 2020 (více v příručce „Jak přihlásit dítě do mateřské školy“)
 • v krajním případě osobně dne 11. 5. 2020 v době od 9,00 do 18,00 hodin v mateřské škole.

 

Co budete potřebovat k zápisu:

 • Vyplněnou Žádost o přijetí s vyjádřením lékaře (žádost je možné doložit i scanem nebo mailovým potvrzením očkování od lékaře), a s vašimi podpisy na žádosti
 • doporučujeme vyplnit žádost elektronicky na webu www.jakdoskolky.cz, data pak bude mít k dispozici každá MŠ a zápis tím bude urychlen.
 • Rodný list dítěte k nahlédnutí.
 • Doklad o trvalém pobytu – OP žadatele, popř. výpis z evidence obyvatel (nájemní smlouva není považována za trvalý pobyt)
 • Doložení očkování (viz příloha)

 

Termíny:

 • 15. 4. - 11. 05. 2020: odevzdání Žádosti o přijetí s vyjádřením lékaře nebo kopií očkovacího průkazu a čestným prohlášením a s vašimi podpisy buď datovou schránkou, mailem s elektr.podpisem, poštou doporučeně
 • 11. 5. 2020 osobně od 9 – 18 hod. v MŠ
 • 14. 05. 2020 od 10:30 hod. do 11:30 hodin: možnost nahlédnutí do spisu dítěte.
 • 14. 05. 2020 ve 12:00 hodin: zveřejnění výsledků zápisu na nástěnkách a webových stránkách jednotlivých mateřských škol pod unikátním registračním kódem dítěte - seznam přijatých dětí.
 • 18. 05. 2020 od 13:00 hod. do 17:00 hodin: odevzdání Zápisového lístku přijatých dětí do zvolené mateřské školy.
 • Od 17. 05. 2020 lze sledovat průběžné pořadí dosud neumístěných dětí na www.jakdoskolky.cz v jednotlivých mateřských školách, aktualizace bude prováděna ředitelkami škol 1x týdně do 31. 07. 2020

 

 • Dokumenty a formuláře týkající zápisu do mateřské školy jsou ke stažení zde

Kalendář akcí

Prohlídka školy

Žáci právě připravují videoprohlídku naší školy. Jak to u nás vypadá se zatím můžete podívat zde

Ema Destinnová

Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost.

Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.

více o Emě Destinnové